KALAVIJŲ MOSTIS

kkaralieneKalavijų karalienė/Kristalų moteris. Karalienė oro soste
Sąmoningas gyvenimas.
Neleiskite užkulisių žavesiui daryti jums įspūdį. Kalavijų užduotis yra atverti naujas ir laimingas alternatyvas esamiems poreikiams įgyvendinti.
Asmeninė laisvė visada susijusi su kito laisve – tai taikoma tiek žmonių santykių ir politikos, tiek išminties sričiai. Suteikti kitam nevaržomą erdvę, vadinasi, atsiverti pačiam, t.y. nusiimti kaukę ir žvelgti kitiems ir sau tiesiai į akis.
Su šia užduotimi jūs ne tik susidorosite, bet ir išspręsite ją patys, jei su esamomis baimėmis elgsitės apdairiai.
Kalavijas gali atskleisti ir patobulinti proto galią. Jis gali įvardyti iki šiol bevardžius patyrimus.
Korta simbolizuoja moterį, užėmusią tvirtą vietą gyvenime. Ji nuostabi žmona ir motina. Ją myli ir gerbia, tačiau jai ankšta tarp keturių sienų, ji ieško ir randa, kur panaudoti savo sugebėjimus. Tiesa, tai ji pasiekė sunkiai dirbdama ir nugalėjusi daug kliūčių. Užtat dabar ji įgavo didelę patirtį ir moka ja pasinaudoti.
Tačiau, jei šios kortos kairėje nėra palankios, tuomet moteriai gali žadėti greitą našlystę.

1tmptl_separator3

kkingKalavijų karalius/princas/Kristalų vyras. Karalius vėjo vežime
Aiškumo galia.
Išnagrinėti praeitį, kol ji taps aiški ir įsisąmoninta, simbolikoje prilygsta deimantų ar savos žvaigždės atradimui.
Jūsų protiniai sugebėjimai įrodomi ir nustatomi įveikiant norus ir baimes, problemas ir būtinumus. Dabar jums reikalingos jūsų turimos proto jėgos ir gebėjimas vadovauti sau pačiam.
Aiškinkitės su savimi ir su kitais tol, kol visi esminiai klausimai taps suprantami.
Tai žmogus, išsikovojęs autoritetą. Kardas jo rankoje – ginklas, o ne paprastas simbolis. Karalius su kardu simbolizuoja visapusę valdžią: tėvo, valdytojo, teisėjo ir t.t. Jo pečius gula atsakingumo našta ir jis tai suvokia. Retai kuris ieško bendravimo su tokiu žmogumi savo noru. Bet ir išvengti šio bendravimo neįmanoma. Jei ji reiškia žmogų, tai, kaip taisyklė, žmogus tamsiaplaukis.

 

1tmptl_separator3

kknightKalavijų riteris/Kristalų išminčius. Viesulų ir dvelktelėjimų valdovas
Proto smarkumas ir radikalumas.
Čia kalbama apie uždegantį susižavėjimą ir fantastišką entuziazmą. Kadangi kalavijas atstovauja proto ir oro stichijai, tad ši korta siejama su minčių greitumu. Didžiausias iki šiol žinomas greitis yra šviesos greitis. Jei žmoguje egzistuoja šio išoriniame pasaulyje rasto dydžio atitikmuo, tada tai yra minčių judėjimas.
Apšvieskite ir išsiaiškinkite savo gyvenimą, padarykite aiškias išvadas. Aktualiuose savo sprendimuose ryžkitės viskam: pirmenybę teikite ilgalaikiams sprendimams, vystantiems jūsų asmenybę. Apmąstykite padėtį, interpretuokite ir aiškinkite mintį taip, kaip kiti interpretuoja sapnus, ir darykite praktines išvadas.
Tai karys, kryžiuotis, maištininkas. Jis nežino atlaidumo, puola pirmasis ir nebijo žūti: laimėti arba mirti!
Korta simbolizuoja jaunuolį, esantį savo karjeros pradžioje: jis nori parodyti sau ir kitiems, ką sugeba. Asmeninėj srity tai gali būti žmogus, dar nemokantis prisitaikyti prie partnerio ir linkęs suaštrinti santykius.
Šalia Bokšto Kardų Riteris sumažina tos kortos blogą poveikį.

1tmptl_separator3

kpazasKalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas. Lotosas oro dvare
Švietimo žavesys.
Paimkite ir laikykite kalaviją savo rankose. Neatiduokite savo sprendimo teisės kitiems. Naujos idėjos vertė matuojama ne tuo, kas yra, o tuo, kas bus. Sergėkitės ir saugokitės vien tik pramanytų nuomonių ir „argumentų”. Elkitės su savo ir savo artimųjų idėjomis atidžiai ir kūrybingai.
Tai berniukas, dar visiškai neturintis problemų ir nežinantis, kiek problemų slepia gyvenimas.Tačiau šis jaunas žmogus apie tai jau nutuokia. Jis baiminasi būtinybės pačiam daryti sprendimus, vienok, tai praeis; svarbu tik, kad tokioj būsenoj jis neliktų visam laikui, pripratęs visą atsakomybę užkrauti kitiems.
Tai korta, reiškianti smalsų žmogų, trokštantį „kišti nosį” į svetimus reikalus. Šalia Aštuonių Dinarų gali reikšti netikėtą dovaną. Šalia Bokšto arba Penkių Kalavijų – piniginius praradimus. Kairėje nuo Šventiko – mylimos giminaitės vedybas su žmogumi, kurio jūs nekenčiat.

1tmptl_separator3

ktuzasKalavijų/Kristalų tūzas. Oro jėgų šaknis
Proto apvainikavimas.
Jau vienas kalavijas savyje įkūnija visą proto dviašmeniškumą. Viena vertus, žmogaus protas yra kūrybos apvainikavimas, kita vertus, jis – maksimalus susvetimėjimas ir atotrūkis nuo gamtos.
Jums rūpimais klausimais ši korta reiškia, kad turite lavinti ir taurinti savo suvokimą, skirtą prieštaravimams padidinti ir jiems įvardyti. Pasirūpinkite mąstymo ir poelgių vienybe. Išsilaisvinkite iš nereikalingų abejonių ir dviprasmybių. Paimkite kalaviją kaip gyvenimo dovaną dar kartą į rankas ir suvokite, kokią valią ir prasmę šis momentas atskleidžia.
Kalavijų tūzas įasmenina mintį ir sugebėjimą spręsti. Jo šūkis: „Aš noriu!”. Kardas sugriauna visas iliuzijas, padėdamas daiktus pamatyti jų tikroje šviesoje.
Išdėstyme gali reikšti aiškumo įgavimą ar svarbios užduoties sprendimą, santykių su partneriu išsiaiškinimą ar abejonių nugalėjimą. Atsakyme į konkretų klausimą gali pranašauti išsiskyrimą su kažkuo, o šalia Dviejų Taurių nėštumą ar labai greitą vaiko gimimą.

1tmptl_separator3

2kDu kalavijai/kristalai. Atstatytos jėgos valdovas
Sąmoningų svajų menas.
Tarp dienos ir nakties, tarp miegojimo ir pabudimo yra vienas momentas. Apie jį ši korta ir pasakoja. Dabar pasitaikė puiki proga suprasti minčių reikšmę ir įvykių prasmę. Aiškinkite savo jausmus ir sapnus, prisiminkite ir išnagrinėkite savo patyrimus. Be to, kuo aiškiau skirsite fantaziją nuo tikrovės, tuo daugiau galimybių turėsite pasiekti savo vidų ir geriau susitelkti.
Abu kalavijai suprantami kaip viršaus ir apačios, kairės ir dešinės simboliai. Jų sankirtos tašką ženklina širdis, asmenybės centras.
Žmogus nori apsisaugoti nuo savų minčių bei jausmų todėl, kad tai jį gąsdina ir erzina. Du kardai gali simbolizuoti ir du gyvenimo faktorius, privertusius imtis gynybos pozicijos. Tam, kad išsiaiškintumėt tuos faktorius, galima ištraukti dar dvi kortas.

1tmptl_separator3

3kTrys kalavijai/kristalai. Sielvarto valdovas
Sąžiningumo galia.
Ši korta dažnai būdavo suprantama kaip rūpesčių korta. Iš tikrųjų ji aiškina, kad protas (kardai/kalavijai/kristalai) ir širdis, asmenybės centras, susiderina. Teisybės valanda išmušė.
Tačiau teisybė laimi ne tik moraline prasme. „Melo kojos trumpos”, o teisybė yra veiksminga ir praktiška, nes ji suteikia galimybę sutelkti visas gyvenimo jėgas ir energijas.
Jei ištraukėte šią kortą, patariame liautis apgaudinėti save ir kitus. Dabar viską darykite labai tiksliai, remkitės pačia esme: eik ten, kur veda širdis.
Tai trys nelaimės, trys problemos, kankinančios žmogų. Kad sužinotum, kokia jų esmė, reik ištraukti dar tris kortas, kurių kiekviena ir atitinka vieną iš problemų.
Šalia Lazdų Karaliaus nurodo, kad klausiantysis kažką padarė arba daro ne taip, kaip reikia, eina neteisingu keliu.

1tmptl_separator3

4kKeturi kalavijai/kristalai. Poilsio po kovos valdovas
Ramios sąžinės galia.
Įvairūs piešiniai mus perspėja apie neturinčias pagrindo ir realaus patyrimo fantazijas bei iliuzijas. Tokios iliuzijos gali silpninti ir visais atžvilgiais trikdyti. Jei šios fantazijos nebus taisomos, o bus skatinamos, tada įtaką darys melagingas ir klastingas supratimas.
Tačiau, jei jūsų fantazijos remiasi tikrais patyrimais ir prie jų vis grįžta, tada vaizduotė reiškia puikų gebėjimą įveikti išsiblaškymą ir mąstymo nelankstumą. Puoselėkite dvasines savo galias. Jas naudodami tapsite stipresniais. Tik nenaudojamas protas rūdija.
Korta simbolizuoja žmogų, pasiryžusį pasitraukti iš pasaulio. Jis pasidavė, atsisakė savo jausmų, „gyvą save palaidojo”. Tačiau jis gyvas, o jo smegenys pilnos minčių. Nereikia nusigręžti nuo pasaulio, pataria ši korta, geriau atsistoti ir išeiti pas žmones, kurie jūsų laukia.

1tmptl_separator3
5kPenki kalavijai/kristalai. Pralaimėjimo valdovas
Proto esmė.
Nepasiduokite, jei iškils sunkumai, o mobilizuokite visą savo protinę sistemą. Ieškokite stipresnių silpnybių, būkite pasirengęs kritikai ir savikritikai.
Ieškokite pergalių ir pralaimėjimų prasmės ir suvokite čia pasireiškiančio patyrimo vertę. Naudokite proto ginklus kaip gydymosi priemonę. Įtempkite visas protines savo galias gyvenimo kokybei tobulinti ir ilgam bei vaisingam gyvenimo keliui.
Korta nurodo sunkios kovos baigtį, kuri kainavo nemažai jėgų ir laimėtojui, ir pralaimėjusiam. Ji taip pat gali reikšti išėjimą, išsiskyrimą. Iš esmės, ji kalba apie tai, kad ją ištraukusio žmogaus laukia kažkokia kova, kurios eiga visiškai neaiški; praradimai, bet kuriuo atveju, akivaizdūs, o laimėjimas – abejotinas. Tad ar verta tą kovą pradėti?
Šalia Dinarų Riterio perspėja, kad ją ištraukęs žmogus nenaudotų jėgų be reikalo. Šalia Lazdų Mosties kortų ji pataria daugiau dėmesio skirti artimiesiems, ypač partneriui, kitaip galimas išsiskyrimas.

1tmptl_separator3

6kŠeši kalavijai/kristalai. Užkariautos sėkmės valdovas
Žinojimas ir mokymasis.
Studijuokite ir bandykite, mokykitės mokytis linksmai ir naudingai. Ieškokite išminties, slypinčios už teiginių.
Nustatykite interesus ir poreikius. Supraskite, ką kiti iš esmės mąsto apie tai, kas jums svarbu.
Pasitelkite visą savo inteligenciją ir visą savo derinimo ir perteikimo meną, kad jūsų ir artimųjų santykių būtų „sklandūs” ir jūs mokėtumėte laiko ir įvykių „tėkmėje” nustatyti savo kelią, nes jūs iš visko mokotės.
Ši korta reiškia žmogų (arba net visą šeimą), darantį svarbų žingsnį. Jis atsisako praeito gyvenimo, daugelio įpročių, ryšių, užsiėmimų ir iškeliauja į nežinomybę. Kardai šiuo atveju simbolizuoja atsiminimus apie liūdnus įvykius ir viltis dėl geresnės ateities.
Ji pranašauja kelią, t.y. vienokius ar kitokius radikalius pasikeitimus likime, kurie gali būti patikslinami pagal greta esančias kortas. Šalia Atsiskyrėlio arba Žvaigždės kortų – tai kelionė ir nemalonumai joje.

1tmptl_separator3

7kSeptyni kalavijai/kristalai. Beviltiškų pastangų valdovas
Mįslė ir įminimas.
Kiekvienas žmogus atsineša į pasaulį naują tiesą ir šiaip kiekvienas iš mūsų susiduria su atitinkamomis mįslėmis, kurios yra skirtos tartum tik tam, kad mes jas įmintume.
Yra sprendimų, kuriuos rasti galite tik jūs, sprendimų, praturtinančių pasaulį ir leidžiančių tuo daugeliui pasipelnyti. Nebūtų kai kurių sprendimų, jei jūs jų nerastumėte.
Nesileiskite įbauginami problemų ir prieštaravimų. Geriau suvokite, kurios mįslės skirtos jums kaip asmeniui ir jūsų gyvenimui. Jei tai taps jūsų uždaviniu, patirsite ir pasieksite daug svarbių laimėjimų.
Tai žmogus, iš įpročio bandantis gudrybės pagalba ieškoti išeities iš sunkios situacijos, išvengti konflikto. Bet dabar, deja, išbandytas būdas blogai te padeda. Negalima naujų problemų spręsti senais metodais, sako ši korta.

1tmptl_separator3

8kAštuoni kalavijai/kristalai. Sutramdytos jėgos valdovas
Menas praplėsti sąmonę.
Iš teorinių duomenų ir mąstymo išplaukia praktinės išvados. Egzistuoja mintys, kurių tu nesugebėsi suprasti, jei nepakeisi savo gyvenimo (Werneris Sprengeris). Kiekvienas žodis yra mintis, o kiekviena mintis yra tarsi įrankis. Kuo dažniau jį vartosite, tuo labiau jis tobulės, o jūs įgusite su juo elgtis.
Veiksmų tikslas yra įgauti tai, kas jums ir kitiems svarbu, naują suverenumą. Išsilaisvinkite iš dvasinių priklausomybių ir drovumų. Padarykite išvadas apie savo talentų gausą ir sutvarkykite pagal tai savo gyvenimą.
Nereikia savęs laikyti silpnu ir bejėgiu, sako ši korta. Pavojai, kurių jūs laukiate, ne tokie jau dideli. Įmanoma, kad jų nėra visiškai. Nusimeskit pančius, pasijuskit laisvu ir drąsiai eikit pirmyn.
Ši korta sako, kad klausiantįjį mistifikuoja jis pats arba kiti. Šalia Pakaruoklio, Bokšto ar Dviejų Lazdų pranašauja nesėkmes; šalia Lazdų Valeto – greitą išvažiavimą.

1tmptl_separator3

9kDevyni kalavijai/kristalai. Nevilties ir žiaurumo valdovas
Betarpiškumo galia.
Tik tada, kai mintys tampa gyvos, o fantazijos nusėda praktiniuose veiksmuose, paaiškėja, ar jūs kam nors tinkate.
Kuo labiau vystysite savo mintis, kurios ne tik pakartoja jau esamas fantazijas, tuo toliau žengsite į naują žemę, kurioje ankstesnis patyrimas dar neegzistuoja. Laikytis jau esančios nuomonės nepakanka.
Jums rūpimais klausimais išryškėja naujas dvasinis horizontas. Jūs susidursite akis į akį su patyrimu, galbūt gyvenimo pakilimais ir nuopoliais, kurie bus jūsų prabudimo priežastis.
Už horizonto kelias veda tolyn! Surūšiuokite savo mintis ir patikrinkite savo supratimą. Saugokitės galimų neapgalvotų veiksmų ir automatiškų reakcijų. Yra daug atsakymų į tai, kas vyksta.
Gyvenimas tapo košmaru, sako ši korta. Visas pasaulis rieda į bedugnę. Jūsų baimės ir rūpesčiai tokie dideli, kad ir gyvent toliau nebesinori. Tačiau nelaimė gresia ne jums. Nesijaudinkite, sako korta, nepergyvenkite dėl „pasaulinių problemų”, kokios jos bebūtų: užsiimkit savo reikalais ir būsena stabilizuosis.

1tmptl_separator3

10kDešimt kalavijų/kristalų. Griovimo valdovas
Pažinimo viršūnė.
Dešimt kalavijų vaizduoja proto galybę. Čia sistemingai tarpusavyje susietos visos mąstymo ir asmeninės egzistencijos sritys. Netinkami įsivaizdavimai, Ego ar įvaizdis, kurie iš tiesų tikrovės daugiau nebeatitinka, pasmerkti žlugimui. Galbūt turi mirti tam tikras profesinis, meilės ar sėkmės įsivaizdavimas.
Sena Dzen patarlė byloja: „Jei sutiksi pakeliui Budą, nužudyk jį!” Tai reiškia: pašalinkite iš kelio visus stabus ir autoritetus, taip pat visus išorės idealus. Kalbama apie atsidavimą „Dievui” ir gyvenimo tiesą. Nevaisingų svajonių, įsivaizdavimų ir teorijų mirtis į paviršių iškelia naują ir spindintį horizontą. Būti budriam akimirkos reikalavimams – tai prilygsta nuolatiniam rūpinimuisi savimi ir savo gyvenimu. Tai tarsi prisipažinimas meilėje sau pačiam, „Dievui” ir „pasauliui”.
Ši korta simbolizuoja nusivylimą. Atrodo, kad blogiau jau būti nebegali, o prošvaistė niekada nebeateis. Tačiau kortos esmė optimistinė: tai paskutinė Kalavijų mosties korta, po jos prasideda kita mostis, naujas gyvenimo periodas. Dabar jau nebeverta nusiminti: praeities nepakeisi, tad ar ne geriau pailsėti ir sukaupti jėgas ateičiai?
Šalia Mirties kortos gali reikšti artimojo nelaimę; šalia Imperatorės – barnį.

Comments are closed.