XVI – BOKŠTAS / DIEVO NAMAI

Visagalės armijos valdovas

Ši korta simbolizuoja visišką žlugimą, visa ko griūtį, visko, kas iki šiol buvo egzistavimo pagrindas, požiūrio į gyvenimą persivertimas, bejėgiškumas prieš griausmingą Dangaus valią. Bet tai ir Katarsis, dvasios apsivalymas nuo ją apsunkinusių nuodėmių ir kančių.

Žinomi keli archetipai, nusakantys šios kortos reikšmę. Vienas iš jų – Babelio bokšto statyba. Babelio bokšto statyba išgarsėjo ne tik griuvimu, bet ir „Babelio kalbų susipainiojimu”: žmonės vieni kitų nebesupranta. Svarbiausia – sugebėti kilusiam pavojui žvelgti tiesiai į akis.

Kortos reikšmė:

Savo namą pastatei ant smėlio. Tai, ką
Tu laikei nepajudinamu gyvenimo
Pagrindu, pasirodė tik iliuzija ir
Netikėtai subyrėjo kaip kortų namelis.
Visi tavo darbai nuėjo veltui.
Nesistenk atstatyti griuvėsių: tai
Nebepavyks. Geriau pralauk, pergyvenk
Savo nusivylimą – ir imkis statyti
Naują namą. Greitai pajusi, kaip į
Tave liejasi naujos jėgos.

Tai pati blogiausia Didžiojo arkano korta. Ji reiškia permainą, neretai – visišką krachą, esančios situacijos pabaigą, be to staigią ir labai greitai. Konflikto, griūties, egzistuojančios gyvenimo tvarkos pabaigos simbolis. Gali reikšti netikėtą sprendimą pakeisti darbą arba gyvenamąją vietą. Taip pat simbolizuoja įvykius, kurių mes nelaukiame, bet jų rezultatas gali pakeisti mūsų gyvenimą. Prie blogų kaimyninių kortų reiškia chaosą, sunaikinimą, didelius praradimus. Šalia gerų kortų nurodo, kad „juodos” juostos laikas eina į pabaigą, kad ateina išsivadavimas iš sunkios praeities, egzistuojančio blogio išnykimas.

Perversta reiškia priklausomybę esančioms aplinkybėms, kurios šiuo momentu negali būti pakeistos. Apribotos galimybės išreikšti jausmus, individualumo engimas.

 

Ankstesnė korta: XV – Velnias | Kita korta: XVII – Žvaigždė

Comments are closed.