XVII – ŽVAIGŽDĖ

Dangaus skliauto dukra ir gyvenanti tarp vandenų

Jėga perpildo moterį, pasiekusią trokštamą tikslą, žadėtąją žemę, bet pasirodė, kad jai jos nereikia, ir nuostabioji jėga naudojama veltui: vanduo be tikslo nuteka ir į taip pilnus šaltinius arba į nepasotinamą žemę. Tačiau prarandama ne viskas: tai, kas atiduota, tegu ir nepastebimai, bet sugrįžta. Todėl korta – vilties, atgimimo, didelės sėkmės bet kokiam darbe simbolis. Kai kada šią kortą vadina magų žvaigžde, simbolizuojančia planetų, elementų ir kitų gamtos jėgų vienybę.

Žvaigždė įkūnija mūsų viltis lyg šviesa naktyje. Ji mūsų troškimų išraiška, o taip pat svajų, kurioms trūksta pastovumo.

Dirbkite su savo svajonėmis ir vizijomis. Ištirpdykite apledėjusius jausmus. Neslėpkite iš kuklumo savo žinių ir pripažinkite jas kituose.

Kortos reikšmė:

Bandei įgauti harmoniją su aplinkiniu
Pasauliu, buvai pasiruošęs pasidalinti
Viskuo, ką turi, – ir įsitikinai, kad
Tai niekam nereikalinga. Bet
Nenusimink! Ir toliau padėk kitiems,
Nes jėgų tavyje nesumažės: ką tu
Atidavei, tas liks tavo. Tik tai,
Ką nuslėpei, dings amžiams.

Tiesiai reiškia gerą įtaką aplinkiniams, ištikimybę, gyvybinę energiją, kuri leis išspręsti visas problemas ir nugalėti visus sunkumus. Ramybės jausmas, tikėjimas savo jėgomis. Gali reikšti kūrybinį įkvėpimą ir konkrečius kūrybinius pasiekimus. Malonūs įvykiai ir džiaugsmingi netikėtumai. Nepriklausomai nuo kitų kortų, ją galima traktuoti kaip netikėtą pagalbą, naują draugą, meilę. Fizinės, psichinės savijautos pagerėjimą. Optimistinį požiūrį į gyvenimą, gerus planus, kurie gali išsipildyti.

Perversta Žvaigždė – užsispyrimas, nenuolaidumas, įnirtingumas, nenoras bent ką nors pakeisti savo gyvenime, prarastos ar iki galo neišnaudotos galimybės. Nepasitikėjimas savo jėgomis, pesimizmas, vėlavimas veikiant, negatyvus požiūris į žmones ir įvykius, tingumas, lėtumas, išglebimas, abejingumas.

 

Ankstesnė korta: XVI – Bokštas | Kita korta: XVIII – Mėnulis

Comments are closed.