XVIII – MĖNULIS

Visagalybės sūnų vaikas

Iliuzijų, svajonių, užsidarymo savų minčių rate, kūrybinio stoiškumo simbolis. Kelionė atvedė mus prie nežinomybės slenksčio, kurį peržengti trukdo baimė ir ilgesys; ar po jo atsivers naujas, nuostabus vaizdas, ar mes patys tapsim tik vaizdu, šešėliu? Mus palaiko tik viltis.

Ši korta, atitinkanti Žuvies ženklą, Didžiuosiuose arkanuose užbaigia Zodiako ženklų ciklą. Ant Žuvies ir Avino ribos, ten, kur Zodiako ratas užsibaigia ir vėl prasideda, egzistuoja tokia pilka, „miglota” zona, kuri laikoma pavojinga: kelio nematyti. Kas bus toliau – neaišku. Ne veltui senovėje šią kortą vadino crepusculum – prieblanda. Eilinis gyvenimo etapas eina į pabaigą, sako ši korta, bet sustoti negalima, reikia eiti toliau.

Kortos reikšmė:

Tau rodosi vaizdai, mintys, kylantys
Iš pasąmonės gilumos. Tu klausi savęs:
Kas aš? Ir ieškai harmonijos su
Aukštesnėmis jėgomis, valdančiomis šį pasaulį.
Tu jau priartėjai prie Tiesios; tik
Baimė trukdo tau peržengti jos
Slenkstį. Bet tu nuėjai per daug
Toli, kad suktum atgal; reikia lįsti
Toliau, gilyn, prieiti iki pačios
Daiktų esmės, neapsiriboti vien tik
Paviršutinišku jų apžiūrinėjimu.

Tiesiai ši korta, visų pirma, surišta su psichika – paslaptingom mūsų pasąmonės jėgom, taip pat su menišku, artistiniu menu. Reiškia padidėjusį emocionalumą, nepastovų charakterį. Ši korta gali reikšti romantinį požiūrį į gyvenimą, pakankamai išlavintą intuiciją, kitų žmonių paslapčių pažinimą. Tų žmonių, kurie noriai atsiskleidžia. Kai kada nurodo tolimas („užjūrio”) keliones.

Perversta gali reikšti apgaulę, niekšybę, negatyvius veiksmus iš kitų žmonių pusės, kas atves iki visiško nusivylimo viskuo, o tai privers užsidaryti savyje. Tai nemokėjimo atskirti tiesos nuo melo, neteisingo situacijos supratimo simbolis. Tai bereikšmiai poelgiai, kurie tikrai nenuves prie tikslo. Nepasitenkinimas gyvenimu.

 

Ankstesnė korta: XVII – Žvaigždė | Kita korta: XIX – Saulė

Comments are closed.