TAURIŲ MOSTIS

tkaralieneTaurių karalienė/moteris. Karalienė vandens soste
Širdies balsas.
Joks kitas Taro simbolis neįkūnija taip jausmų brangumo ir vientisumo kaip šis. Karalienei būdingas ryšys tarp uždarumo ir absoliutaus atvirumo.
Taip kreipiamasi į sielos savarankiškumą ir asmeninę pilnatvę. Jei norima vaikytis „įvaizdžio”, savo paties išorės paveikslo tam, kad suvaidintum savo „asmenybę”, tada lieka vienintelė tikra alternatyva: kiekvieno individo sielos ypatingumo ir brangumo suvokimas.
Tai žmogus, kurio laukimai ir viltys išsipildo. Jis to dar nesuvokė, tačiau jis užtikrintas sėkme. Jausmai aplenkia sąmonę ir jis jaučia harmoniją su aplinkiniu pasauliu, būties pilnatvę. Jam atsiveria tikra tokių sąvokų kaip „meilė” ir „laimė” esmė.
Ši korta vadinama Pareiginga moterimi, bet gali reikšti ir apskritai jums brangų žmogų, su kuriuo bendravimas suteikia džiaugsmą. Tik šalia Kalavijų Tūzo reiškia greitą liūdesį. Kartu su Taurių Dvejuke vyrui pranašauja greitas vedybas, merginai – pavydą.

1tmptl_separator3

tkingTaurių karalius/princas/vyras. Karalius ant vandens vežimo
Išminties troškimas ir troškimų išmintis.
Savo sieloje jūs sugebėsite viską pertvarkyti. Pasitikėkite savo jausmais, artimųjų jausmais tiek gerąja, tiek blogąja prasme.
Pasikliaukite savo sielos galia, skambančia pasakos žodžiuose: „Seniai, seniai, kai dar norai pildydavosi…” Asmeninė transformacija ir sielos kitimai priklauso ne tik nuo geros valios ar arklo likimo, kiek nuo jūsų gebėjimo rasti savo sielos poreikiams naujas paklausias alternatyvas. Nustatykite esamų jausmų ir poreikių esmę ir tada jūs rasite ieškomą atsakymą.
Karaliaus jausmai per daug stiprūs, kad jis galėtų išlikti ramus. Ramus jo gyvenimo periodas pasibaigė.
Dažnai tai – dailininkas, rašytojas, galbūt psichoterapeutas arba okultistas, besinaudojantis tuo, kad yra žinomas ir gerbiamas. Jis sau užsikrovė sunkias pareigas, bet tai jo jėgoms.

1tmptl_separator3

triterisTaurių riteris/išminčius. Povandeninės armijos valdovas
Sielos atkaklumo galia.
Jūs turite tiek daug ir stiprių jausmų, kad galite ir galbūt taip pat privalote išmokti plaukioti kaip žuvis vandenyje. Čia minimas naujas ryšys: tai ne stebėtojo perspektyva, kai jūs nuo kranto žvelgiate į vyksmų upę ir laiko srovę. Ne, čia jūs visada dalyvaujate pats. Šiuo atveju stebėjimą ir dalyvavimą sunku atskirti vieną nuo kito. Išmokite plaukioti, nardyti ir šį egzaminą išlaikykite. Patirkite „pojūčius vandenyne” ir suvokite savo įsiliejimą į didįjį gyvenimo ratą. Tai, kas žmogiška, nėra jums svetima ir nė vienas jūsų poreikių neliks be atgarsio.
Tai ištikimas draugas, švelnus meilužis, pagal charakterį – diplomatas. Žmogus, giliai tikintis į kažką, galbūt religingas. Jo nebedomina publikos nuomonė, jis vykdo savo aukštąją misiją. Jis nežino, pilna taurė ar tuščia, kurią jis laiko rankoje; bet jis pasiruošęs pasidalinti viskuo, ką turi, ir su dėkingumu priimti kitų dovanas.
Šalia Kovos Vežimo gali reikšti palankią reikalų eigą, o šalia nepalankių kortų – apgaulę ir nuostolius.

1tmptl_separator3

tpazasTaurių pažas/berniukas/princesė/vaikas. Lotosas valios dvare
Sielos atgaiva.
Korta perspėja apie vidinio gyvenimo lengvabūdiškumą.
Lengvabūdiškumas sielos ir meilės reikaluose šaukiasi įgyvendinti svarbius asmeninius troškimus ir (ar) panaikinti baimes. Visa kita būtų daug sunkiau.
Grumkitės už aiškumą ir teisingumą savo sieloje. Gerai supraskite sielą. Jei jūs ir jūsų artimieji rasite bendrą kalbą, senos žaizdos užgis ir pažinsite tikrus stebuklus.
Tai aktorius iš pašaukimo, o dažnai ir pagal profesiją. Jis visada jaučiasi scenoje. Poetas, trokštantis publikos pripažinimo, žavingas sukčius, apskritai žmogus, turintis turtingą vaizduotę. Tačiau yra pavojus, kad jis taip ir liks diletantu visose srityse, nemokantis susikoncentruoti ties kažkuo vienu. Jam teks pergyventi daug išbandymų, kol išmoks teisingai save vertinti.
Tai korta, dažnai reiškianti jauną baltaplaukį žmogų ir greitą žinią apie palankią reikalų eigą ar svarbaus pareigūno prielankumą. Su Taurių Dvejuke merginai reiškia sėkmingas vedybas.

1tmptl_separator3

tuzastTaurių tūzas. Vandens jėgų šaknis
Paimti taurę į rankas, vadinasi, suvokti savo jausmus.
Atsiskaitykite sau už savo jausmus be cenzūros ir be išankstinio vertinimo. Vietos reikia ir nemaloniems jausmams. Apžvelkite taip pat ir nežinomas sielos kertes. Tai gali būti kartais susiję su vidiniu jaudinimusi ar išorine įtampa. Netiesa, kad jausmai privalo būti tik geri. Net ir viena vienintelė taurė gali būti pripildoma įvairiausių turinių: vandens ar vyno, šampano ar selterio, acto ar nektaro.
Šiuo momentu svarbu drįsti jausti. Kartais svarbu pasiryžti kontrastiniam dušui su savo viršūnėmis ir prarajomis; jis siūlo ypatingą galimybę pažinti savo jausmus ir pasiekti sielos pilnatvę. Dabar yra ne pažadų ir pranašysčių, o asmeninio atvirumo metas.
Ši korta reiškia dovaną. Ji simbolizuoja jausmus, perpildančius širdį: nuo pertekliaus lūpos prabyla. Artistui, rašytojui, dailininkui reiškia kūrybinio periodo pakilimą, mūzų dovaną. Iš esmės gali reikšti kažkokius atradimus, greičiausiai dvasinio lygmens. Vienok, ir meilės klausimuose arba komercinių reikalų klausimuose jos pranašystė palanki.
Korta kartais vadinama nepalenkiama valia. Sustiprina šalia esančių kortų reikšmę. Šalia Dviejų Lazdų gali reikšti reikšmingą sapną.

1tmptl_separator3

2tDvi taurės. Meilės valdovas
Sielos skirtumų reikšmė.
Simpatija ir antipatija, svarbiausios ir esminės sielos gyvenimo dalys, leidžia jums esminius skyrimus. Kalavijas yra dviašmenis, monetos ar diskai turi dvi medalio puses, o taurės išreiškia jutiminio ir sielos gyvenimo polius. Jausmų upę padalija ir blokuoja tai, ko trokštame, ir tai, ko bijome. Tačiau jeigu jūs visus savo jausmus, o ypač troškimus ir baimes teisingai įvardinsite, šios blokados bus nereikalingos.
Ko tik nėra perteikęs žodis meilė? Čia turi būti nustatomi jausmai ir sielos reakcijos. Galėdami jausmus skirti nuo sielos reakcijų, tuoj pat elgsitės tiksliau ir laisviau. Tai – tikroji meilė.
Korta reiškia meilės pradžią arba malonią pažintį, kurios dėka atsiras kas naujo, tai pakilimas į naują dvasinio tobulėjimo lygį, atsiradimas kažkokios naujos jėgos (palygink su Jėgos korta).
Ši korta taip pat numato vaiko gimimą ir yra labai svarbi tuomet, kai įtariamas nevaisingumas.  Šalia Devynių Taurių žada susitikimą su mylimuoju.

1tmptl_separator3

3tTrys taurės. Pertekliaus valdovas
Stiprių jausmų galia.
Ši korta atspindi didžiulius vidinius poreikius ir mokėjimą derinti įvairius jausmus ir nuotaikas.
Šią kortą labai teisingai atspindi krikščioniškas principas: mylėk savo artimą kaip save patį. Pats savaime šis sakinys išreiškia tai, apie ką čia ir kalbama. Jis pateikia užduotį, išreiškiančią didžiulį psichinį ir asmeninį darbą: lygiaverčiai mylėti save ir kitus. Jūsų siela vienu metu patiria kelias teisybes. Leiskite savo sielai augti.
Ši korta reiškia draugystę ir meilę, laiką džiaugtis ir laiką dalintis savo džiaugsmu su kitais. Ji reiškia sugalvoto reikalo sėkmę, gerų santykių su partneriu atnaujinimą, palankios juostos pradžią gyvenime, sėkmingą kelionę, žodžiu, visokią sėkmę, nors daugiau dvasinę (moralinę) nei materialinę.
Korta žada pasisekimą darbuose, ypač kūrybingiems žmonėms. Šalia nepalankių kortų sumažina jų blogą reikšmę.

1tmptl_separator3

4tKeturios taurės. Sugadintų malonumų valdovas
Sielos pilnatvės laimė.
Širdies balsas, kaip ir kiekviena kita kalba, turi savo raidyną, sąsajas ir reikšmes. Dabar jūsų šansas ir užduotis – šią kalbą aiškiai ir gerai suprasti ir ja kalbėti: akceptuokite džiaugsmą ir liūdesį, stygiaus ar pasitenkinimo pojūčius. Jie yra sielos tikrovės – vienos ir tos pačios realybės – skirtingi aspektai. Būkite atidūs naujoms galimybėms sielos pasauliui pažinti.
Jūsų asmenybės pagrindas ir varomoji jėga yra sielos galia, o jūsų jausmai su visomis savo stiprybėmis ir silpnybėmis leidžia asmenybei augti ir ją jaudina; jie rodo jums, iš kur atėjote ir kur link jūsų kelionė driekiasi toliau.
Pamirškit smulkius įsižeidimus. Supraskite, kad atsisakydamas aktyvių veiksmų, iniciatyvos užkrovimas kitiems filosofu jūsų nepaverčia. Taip jūs tampate tik žmogumi, prarandančiu savo šansą.

1tmptl_separator3

05tPenkios taurės. Praradimų laimėje valdovas
Jausmų esmė.
Labai dažnai ši korta vaizduojama su tuščiomis taurėmis. Tuščios taurės simbolizuoja arba sielos trūkumą, arba visišką sielos atvirumą. Jei siela juoda, tai arba pavojaus ženklas, kuriam reikalinga skubi praktinė pagalba ir savigyna, arba tai gali būti ir džiaugsmingo įvykio, naujo pradėjimo sieloje signalas.
Vienas klasikinių šios kortos aiškinimų yra nusivylimas, taip pat ir klystkelio pabaigos prasme. Šalia to, korta visgi reiškia naują sielos nuovokumo galimybių nustatymą.
Tačiau gyvenimas čia nesibaigia, sako korta. Jūsų skausmas didelis, praradimai reikšmingi, bet priekyje dar bus džiaugsmų ir atradimų. Tereikia apsidairyti, nustoti mąstyti apie savo skausmą – ir jis nueis praeitin, ir prieš jus atsivers laiminga ateitis.

1tmptl_separator3
6tŠešios taurės. Malonumų valdovas
Jėga, sklindanti iš sielos gelmių.
Čia kalbama apie kupinos jausmų patirties apmąstymą, nesvarbu, ar ji iš jaunystės ar iš vaikystės laikų, o gal mūsų kultūros „pasakų” meto.
Ši korta turi du veidus: mūsų (sielos) vaikystės prisiminimai rodo mums džiaugsmo ir liūdesio dviveidiškumą, patirtą priėmimą ir atmetimą. Tik ankstesnės patirties apmąstymas iš naujo išlaisvina mus iš priverstinio kartojimo ir suteikia šiandien sielos laisvę, nuolat iš naujo laisvai ir rūpestingai rinktis tarp simpatijos ir antipatijos.
Korta reiškia jaukumą ir ramybę TEN, kur mes namie, kur jaučiamės saugūs, galim duoti valią savo patiems paprasčiausiems jausmams – gerumui, švelnumui, meilei. Nebereikia „taupyti” jausmų, sako ši korta, duokit savo artimiesiems suprasti, kad jie jums brangūs ir reikalingi. Saugokit juos nuo blogų emocijų, aplankančių jūsų sielą, bet drąsiai dalinkitės savo džiaugsmu.
Kai kada ši korta reiškia malonius atsiminimus. Šalia Pakaruoklio ar Trijų Kalavijų – prisiminimai apie jums padarytą blogį.

1tmptl_separator3

7tSeptynios taurės. Iliuzinės sėkmės valdovas
Didesnės tiesos.
Verta dėmesio sielos ir širdies savybė yra gebėjimas suprasti šešėlines puses, viršyti savo galimybes ir pranokti save patį. Tokioje situacijoje problemos iškyla tik tuo atveju, kai arba sąmonė yra per siaura ir nenusimano apie didesnį sielos turtingumą, arba tikėjimas aukštesniais jausmais ir didesnėmis tiesomis siejamas su savęs išsižadėjimu (asmenybės pilkumas, šešėlinė egzistencija).
Neatskiriama ir vertinga jūsų jausmų dalis yra sapnai ir vizijos, nepasiduodantys tiesioginiam suvokimui. Nesitikėkite šiuo metu „susitvarkyti” su visais savo jausmais. Tačiau ugdykite savo sąmonę ir išmintį. Išmokite skirti tamsą ir laisvai orientuotis prieblandoje. Žvelk, tikėk, žinok.
Korta – septynių dovanų arba gundymų simbolis. Dovanų, kurias Likimas žmogui duoda pasirinkimui: turtai, šlovė, seksas, įkvėpimas, savimyla, pavydas ir užmarštis. Korta simbolizuoja svajones ir žmogaus abejones: ką gi jam pasirinkti? Vienok, bet kuriuo atveju – tai neteisingas pasirinkimas. Šios Likimo dovanos – tik gundymas, iliuzija – ką be pasirinktum, laimės tai neatneš.
Ši korta iškrenta, kai žmogui atrodo, kad jam žinomi visi įmanomi variantai ir jam tereikia vieną pasirinkti. NE! Šiuo atveju jam reikia rasti dar vieną, visiškai kitokį variantą, arba atidėti sprendimą, idant dabar jis nebus teisingas.
Šalia Kardų mosties kortų arba apskritai tarp nepalankių kortų ji perspėja žmogų, kad dabar jam geriau atsisakyti savo sumanymų. Kartu su palankiomis kortomis, priešingai, patvirtina žmogui, kad jo svajonės, sumanymai ir planai teisingi. Kartu su Atsiskyrėliu – planai sugrius dėl išdavystės.

1tmptl_separator3

8tAštuonios taurės. Prarastos sėkmės valdovas
Kelianti vandens galia.
Čia kalbama apie jausmus, kurie yra tokie dideli, jog mes net nebesugebame suimti jų į rankas atskiromis taurėmis (pagauti ir suvokti). Taurės mums nepaklūsta. Greičiau jos laiko mus.
Viskas čia priklauso nuo teisingos nuostatos.
Ši korta ragina išsiaiškinti didžiuosius jausmus ir apsispręsti, kuo tikėti. Tam, kad jaustumėtės šiame pasaulyje saugūs ir pakilūs, atsikratykite vidinių priklausomybių, kad ir kokios jos būtų.
Šiam žmogui atrodo, kad jam kažko trūksta, lyg kažkur tolumoj – o gal visai šalia – slepiasi dar viena, pati svarbiausia taurė, kurios kaip tik ir trūksta iki pilnos laimės. Visa tai – iliuzija. Šis žmogus turi viską, kad pasijustų laimingas. Iš gero gero nedaro, sako ši korta, reikia tik išmokti pastebėti šį gerą, neieškant kito. Juk žmogus ir pats tai įtaria, bet kažkokia jėga, vidinis susijaudinimas neduoda jam ramybės.
Kartais ji reiškia žinią nuo toli esančio draugo, o šalia kitų Taurių mosties kortų – greitas vedybas. Šalia Arkano III – barnį su vadovybe, šalia Laimės Rato – didelius pinigus.

1tmptl_separator3

9tDevynios taurės. Materialios laimės valdovas
Jausmų bangavimas.
Čia gausiai surinkti įvairiausi jausmai. Ir bet kurioje taurių kortoje, ir šioje lemia taurių turinys. Dažnai girdime ar skaitome: „Pasikliauk savo jausmais!”, tačiau, savaime suprantama, būna negerų nuotaikų, nenuoširdžių jausmų ar pasenusių jausmų ir motyvų.
Čia nėra vietos nei nerimtam požiūriui, nei vienpusiam jausmų pasaulių aukštinimui. Iš tikrųjų svarbu yra tai, kad jums rūpimus klausimus lemtų sielos interesai. Ir kad jūs galėtumėte čia dalyvaujančius jausmus tikrai puikiai valdyti.
Tai Šventės korta. Žmogus ką tik pabaigė sunkiausią darbą, išsikovojo pripažinimą, sėkmę ir pelną – arba galbūt pasveiko po sunkios ligos. Bet kuriuo atveju, dabar visos kančios ir rūpesčiai praeity, jo gyvenime prasideda naujas šviesus periodas. Ir jis laukia draugų, kad su jais galėtų pasidalinti savo laime.
Tai pergalė ir šventimas. Ypač ji laikoma palankia karininkams.

1tmptl_separator3

10tDešimt taurių. Tobulos sėkmės valdovas
Stiprūs jausmai, dideli norai ir baimės.
Didžiųjų sielos aistrų korta. Čia reikia skirti savus ir svetimus poreikius, produktyvius ir beprasmius sielos skambesius „sąskambio” vardan.
Apie ugnį sakoma: „Vaikas, kartą degęs, antrą kartą į ugnį nelįs”. O kalbėdami apie vandenį baikime taip: „Tas, kuris būdamas vaikas įkrito į vandenį, gilesnių vandenų vengia”. Ir visgi jums rūpimi reikalai judės į priekį, jei rasite būdą sugyventi su ugnimi ir vandeniu ir įvaldyti didžiąsias savo sielos energijas.
Baikite nelaimingas savo kankinio istorijas ir raskite drąsos savo aistroms.
Korta simbolizuoja šeimyninę laimę, ramybę, draugystę ir meilę. Tai ne ta laimė, kurią uždirbam sunkiu darbu, ne apdovanojimas už iškęstus sunkumus: tai likimas. Arba jis yra, arba jo nėra. Jei iškrito ši korta – reiškia, jis yra; reikia tik pakelti akis ir pamatyti šviesią vaivorykštę.

Comments are closed.