DISKŲ MOSTIS

dkaraliene

Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris. Karalienė žemės soste
Esminė užduotis.
Svarbiausias dalykas yra jūsų gebėjimas nuspėti prieštaravimus. Tai reiškia juos ne sustiprinti ar susilpninti, o suprasti ir panaudoti.
Jūsų talento esmė yra kūniški instinktai, praktiniai poreikiai ir jutiminiai sugebėjimai. Tai turėtų būti jūsų pamatas ir, jeigu sąmoningai savo patyrimą apdorosite, kartu bus jūsų viršūnė bei karūnavimo vainikas. Ši korta yra viso labo jūsų tikrųjų vertybių apmąstymas dar kartą.
Susikoncentruokite ir atsipalaiduokite: viskas turi savo laiką, savo įprastą tvarką, kurios nepakeis nei kišimasis ir karštligiškas skubėjimas, nei abejingumas ir delsimas.
Karalienė įasmenina vidinius ir išorinius turtus. Tai žmogus, skinantis savo darbo vaisius: dailininkas, siekiantis pripažinimo, mokslininkas, padaręs svarbų atradimą. Jei korta atitinka moterį, tai ji be visa ko puiki motina ir šeimininkė.
Korta gali reikšti tamsiaplaukę giminaitę, turtingą ir geraširdę, kuri padarys jums dovaną. Šalia Žynio kortos gali reikšti vedybas su jauna brunete, šalia Penkių Taurių – paveldėjimą.

1tmptl_separator3

dkingMonetų karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras. Karalius žemės vežime
Prasmė ir malonumas.
Jūs esate kūrybinga asmenybė, o jūsų sėslumas suteikia jums jėgos ir ištvermės. Čia svarbu nustatyti teisingas ribas.
Nebūkite kietaširdis ir nutraukite blokadas. Suvokite tikrąją savo talentų vertę. Apžiūrėkite vynuoges piešiniuose: jūs pats tarsi vynas ir vynuogynas drauge. Jūsų prigimtis suteikia ypatingą malonumą, o kartu ir išskirtinę užduotį.
Šis žmogus patenkintas savo likimu.Jis patenkintas, todėl myli pasaulį ir yra laimingas. Geras tėvas, protingas vadovas, nuostabus vyras (sutuoktinis). Jis ilgai ieškojo, kaupė, rinko turtus. Tai nebūtinai materialūs turtai: kaupti galima ir žinias. Dabar jis ilsisi, bet nėra neveiklus. Jis visada pasiruošęs apginti tai, ką turi.
Ši korta reiškia tamsiaplaukį žmogų, dažnai ydingą, iš kurio gali tikėtis visko, kas blogiausia, ypač, jei ši korta guli šalia Kalavijų mosties kortų: šalia Penkių Kalavijų perspėja apie galimą vagystę; šalia Dviejų Kalavijų – apie šmeižtą; šalia Septynių Kalavijų – apie išdavystę, o šalia Šešių Kalavijų – apie pavojų žūti, atrodytų, visai nepavojingoj išvykoj.

1tmptl_separator3

dknight

Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius. Laukinių ir derlingų žemių valdovas
Gera nuotaika ir derlingumas.
Čia kalbama apie pasitikėjimą savo jėgomis, ypač apie gebėjimą sutvarkyti savo gyvenimą, ne bėgti nuo problemų, o jas spręsti. Savo gyvenime turite galimybę daug ką užsitarnauti. Suprasdami savo užduotis ir būtinybes, suprasite patys save. Pažinti tikrąsias būtinybes yra ypatingas talentas ir tikras lobis.
Sukurkite malonią gyvenimo aplinką, kurioje jūs įgyvendintumėte tai, kas atitinka tikrąją jūsų prigimtį ir gyvenimo pažiūras.
Atsisakykite netikro kuklumo, įteigtų idealų ir saugokitės klaidinamų svajonių, kurios tik atims jūsų jėgas. Tikras meistras gimsta apribojimuose, vadinasi, išsivaduokite ir pirmyn.
Ši korta įasmenina žmogų, esantį vidury sunkaus keli, pačiame apsiimto didelio darbo įkarštyje. Riteris nėra agresyvus ir dosniai padeda aplinkiniams, tačiau duodamas niekada nepraranda saiko jausmo. Tačiau tai gali reikšti ir tai, kad kažkam galite atsisakyti padaryti paslaugą.

1tmptl_separator3

dpazas

Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas. Princesė ant kalno, vadinamo Aidu
Žemės vaisiai – kūno džiaugsmai.
Pasikliaukite teisybe, snūduriuojančia jumyse, ir iškelkite ją į paviršių. Laukite to iš artimųjų ir tai skatinkite.
Dabar jums svarbu rasti kelią į tikras jūsų gelmes ir talentus. Neleiskite sunkumams jūsų nugalėti. Būkite tikri – tikrasis grožis ir tikroji vertė dažnai gyvena nuošalyje ir nori būti iš ten pat paimti.
Žvelkite sau ir savo priešpriešai į akis. Jūsų „moneta” yra gyvenimo dovana ir jei jūs savo talentą vertinsite ir branginsite, būsite tikras lobis sau ir savo aplinkai.
Tai jaunuolis, pradedantis pažinti pasaulį ir nenustojantis žavėtis jo grožiu. Tai žmogus, greičiausiai apdovanotas meniniais sugebėjimais. Su laiku jis taps meistru. Vienok dabar jam atrodo, kad išsaugoti ir padidinti pasaulio grožį galima ir netepant rankų juodu darbu. Išgrėbti purvą jis palieka kitiems.
Tai juodaplaukis jaunuolis. Jei yra šalia Penkių Taurių, tai vyrui pranašauja, kad greitu laiku „jo kakta pasipuoš ragais”. Jei šalia yra Taurių Karalius, korta įgauna bruneto gundytojo reikšmę.

1tmptl_separator3

dtuzasMonetų/Diskų/Pasaulių tūzas. Žemės jėgų šaknis
Materijos galia ir svarba.
Ši korta atstovauja žemės energijai, kaupiančiai jėgas, neraminančiai ir sukeliančiai stiprius jausmus. Diskų Tūzas yra „apvalus” reiškinys – tartum pats savyje neturintis pabaigos apskritimas ar materija.
Korta kalba apie jūsų vienybę su žeme, taip pat apie žiedus ir vaisius, kuriuos savo gyvenime galite rinkti ir jais mėgautis.
Suvokite savo užduotis. Raskite savo gyvenimo tikslus – asmeninę prasmę šiame pasaulyje.
Kortoje dažnai vaizduojama pentagrama, kuri apjungia penkis pirminius elementus: ugnį, vandenį, žemę, orą ir eterį (arba pagal Rytų pažiūras: ugnį, vandenį, žemę, metalą ir medį). Kabalos tradicijoj ji reiškia Dievo vardo tetragramą.
Pažinę aukščiausią pirminių elementų vienybės prasmę, mes išeinam iš Rojaus sodo, kad atrastume pasaulį, pilną stebuklų. Priimk viską, ką šis pasaulis tau dovanoja, sako korta. Pažink gyvenimo paslaptis.
Ši korta laikoma pačia geriausia Mažųjų Arkanų korta. Kai ji iškrisdavo, senovės egiptiečiai toliau nebeburdavo, nes visą būrimo rezultatą ši korta padarydavo palankiu. Šalia blogų kortų – sunaikina jų reikšmę.

1tmptl_separator3

2dDvi monetos/diskai/pasauliai. Harmoningos permainos valdovas
Permainos paslaptis.
Kaita ir pasikeitimas lydi kiekvieną gyvenimo akimirką. Dabartinis gyvenimo tarpsnis siūlo jums ypatingą galimybę pažinti žinomą asmenį ar reiškinį iš kitos pusės, susidaryti naują pilną vaizdą.
Kuo labiau jums iš patirties ir materijos pažinimo žinomi konkrečios situacijos prieštaravimai, tuo labiau aiškėja iškilusių klausimų alternatyvos. Jūsų galimybė ir užduotis yra ištrūkti iš tariamai prievartinės aplinkos pinklių. Alternatyva visuomet yra – mažiausiai viena! Dabar lemiate jūs ir jūsų gebėjimas priversti paklusti esamus prieštaravimus.
Tai žmogus, į gyvenimą žiūrintis kaip į žaidimą, tinkamą tik tam, kad užpildytų laiką. Jis bando tai vieną variantą, tai kitą, tačiau nei į vieną nežiūri rimtai: pavyksta – gerai, nepavyksta – dar geriau. Ir nors laivas ant bangos simbolizuoja audringas aistras, kartais apimančias jo sielą, bet protas jo lieka abejingas, jis tik stebi, bet nedalyvauja.
Korta dažnai reiškia dvi galimybes, prieš kurių pasirinkimą dabar stovi klausiantysis, ir tos galimybės vienodos; ką be pasirinksi, padėtis nepasikeis. Ir nuotaika taip pat.

1tmptl_separator3

3dTrys monetos/diskai/pasauliai. Materialaus darbo valdovas
Gyvenimo tikslo laimė.
Energijos, slypinčios jūsų darbe, dabar gali ir turi būti suderintos. Įtempkite savo jėgas, judėkite pirmyn! Apibendrinkite skirtingus savo argumentus, sumanymus ir įvykių eigas naujoje, aukštesnėje pakopoje!
Ši korta rodo jūsų galimybę „iššaukti” pasislėpusius talentus ir paversti galimybes tikrove. Jei jums tai pavyks, tai reikš, kad jūs keičiate pasaulį.
Skirtumas, ar esate aukštumoje ar ne, turi reikšmę ir jūs pasieksite ramybę gyvenime ir deramą savęs supratimą tik tada, kai suteiksite vietą šviesai tamsoje, savo žvaigždei ir šiai savo paieškai. Kiekviena gyvybė turi paslaptį ir galimybę ją atskleisti.
Šventyklos vienas nepastatysi – ar tai namas, sumanymas ar žmogiškas gyvenimas, sako ši korta. Kūrėjas – žmogus, kuris turi padaryti sprendimą. Du draugai jam padeda: vienas savo išmintimi, kitas – jumoru. Korta parodo, kaip svarbu sujungti jėgas, keistis mintimis net pačiame individualiausiame darbe.

1tmptl_separator3

4dKeturios monetos/diskai/pasauliai. Žemiškos jėgos valdovas
Padėties meistras.
Čia kalbama apie vertybes, kuriose jūs įkūnijate savo asmenybę, idėjas ir idealus. Apmąstykite ir atmeskite tai, kas jums netinka. Kurkite naujas formas, naują supratimą ir naujus santykius.
Susikurkite salą, kurioje galėtumėte būti laimingas ir gyventi taip, kaip patinka. Tinkamas privatumo ir viešumo žaismas, asmeninis išskirtinumas pasirūpins harmonija ir puikia sėkme jums rūpimais klausimais.
Jus asmeniškai išskiria tam tikri talentai. Jie nesusiję su cirko sensacijomis. Kalbama ne apie jūsų įnašą į rekordų knygą.
Jūs esate ypatingas kaip ir kiekvienas žmogus. Jūsų stiprybės ir silpnybės turi ypatingą vertę. „Pritaikykite tai”: apibrėžkite ribas, kuriose ši vertė geriausiai pasireiškia ir vainikuoja jūsų būtį.
Šią kortą galima būtų pavadinti gobšuole – beje, greičiau dorovine prasme nei materialine. Šis žmogus bijo arba gėdijasi išreikšti savo jausmus, kiekvieną kartą ilgai galvoja: ar galima, ar reikia artimam žmogui rodyti, kad jis jį myli? Ar galima vadovautis dvasios judėjimu, ar ne geriau šaltas išskaičiavimas?
Bet jei jėgų nenaudoji, jos išsenka: jei taupai jausmus, jie „išskysta” ir su laiku gali pavirsti į savo priešingybę. Žmogus liks vienišas.
Nesigėdykit jausmų, sako ši korta; ne viskas pasaulyje pagrįsta šaltu išskaičiavimu. Korta pranašauja dovanas arba vienatvę. Jei šalia iškrito Du Kalavijai arba Trys Kalavijai ar Diskų Riteris – reiškia dovanų gausit jūs, bet nuo to jūsų dvasinė būsena nepagerės.

1tmptl_separator3

5dPenkios monetos/diskai/pasauliai. Materialių sunkumų valdovas
Reikalo esmė.
Kūno poreikiai. Garsi legenda pasakoja apie akląjį ir raišąjį, išsirengusius drauge į kelią. Aklasis paremia raišąjį, o raišasis veda akląjį. Kol jie dalijasi savo vargu, jų padėties bejėgiškumas bus išspręstas.
Ištrūkite iš priklausomybių ir netikrų būtinybių. Investuokite į asmeninės laisvės galią ir žmonių santykių vienybę!
Ši korta simbolizuoja žmones (arba žmogų), susitaikiusius su savo padėtimi ir net negalvojančius ją keisti. Jų suvokimas taip apribotas, kad jie praeina pro namą, galbūt šventyklą, kur jiems atsirastų ir pastogė, ir maistas, ir geras žodis.
Nors akimirkai pamirškit tai, kas įprasta, sako ši korta. Pakelkit galvą – ir jums tikrai atsivers kažkas naujo ir šviesaus. Nepraeikit pro šventyklą, nepraleiskit galimybės savo problemas išspręsti nors ir neįprastu, bet veiksmingu būdu.

1tmptl_separator3

6dŠešios monetos/diskai/pasauliai. Materialios sėkmės valdovas
Produktyvūs poreikiai.
Teigiamas jūsų savęs vertinimas pagelbės ir atves į visišką sėkmę, jei atsižvelgsite į savo stiprybes ir silpnybes. Jei dėl savo gabumų jums pavyks patenkinti poreikius, o pasitelkus poreikius pažadinti gabumus ir juos skatinti, kaskart laimėsite vis daugiau. Ši „pradinė vertė” reiškia tai, kad vis daugiau svarbių norų gali išsipildyti.
Neišleiskite to iš akių. Reikia tvarkyti ne stygių, o siekti pelno.
Ji simbolizuoja žmogų, iš pasididžiavimo suteikusį sau teisę spręsti kam duoti ir kiek. Be to, „išmalda” gali būti ne tik materiali, bet ir moralinė: ką apdovanoti dėmesiu, draugyste, meile, su kuo pasidalinti žiniom? Jis laiko save teisingu ir didžiadvasiu. Tikrovėje jis tiesiog patenkina savo savimeilę: kad pasijustų stiprus, jam reikalingi silpni.
Dovanodamas kitiems savo jausmus, jiems padėdamas, būk ne išdidus, o tiesiog geras, nors ir apdairus, sako ši korta.
Korta reiškia garbės troškimą ir meilę auksui. Kardų Valetas arba Penkios Lazdos šalia jos atima iš klausiančiojo galimybę greitai praturtėti. Šalia esantis Lazdų Valetas reiškia blogas žinias, o Diskų Karalienė – beprasmę meilę.

1tmptl_separator3

7dSeptynios monetos/diskai/pasauliai. Nepilnos sėkmės valdovas
Mįslė ir įminimas.
Gyvenimas užduoda mįslių ir konkrečių užduočių, kurių sprendimą ar įminimą turite rasti šiuo momentu kartu iššifruodami savo reikšmę, asmeninę prasmę, gyvenimo užduotį. Kiekviena išspręsta užduotis parodys jums tai, kad einate teisingu keliu, o kiekviena nesėkmė yra vertinga, nes ji paaiškina, kokia užduotis ar prasmė jums nėra skirta. Visada abejokite esančiais kriterijais, tada žinosite, kas yra skirta jums, o kas dažniau sudaro kliūtis.
Tai Sėjikas, apsodinęs sodą ir laukiantis derliaus. Bet iki derliaus dar toli, ir žmogų apninka abejonės: ar sudygs sėklos? Ar užaugs vaisiai?
Korta simbolizuoja sąmonės susidvejinimą, viltį ir neužtikrintumą. Turėk kantrybės, sako ši korta. Bet kokiam darbui reikia laiko, kad subręstų. Jei pasėjai gerą, tai geras bus ir derlius.
Korta reiškia nerimą ir rūpesčius dėl pinigų. Šalia Pakaruoklio ar Dviejų Diskų reiškia nuostolius. Taurių Valetas merginai žada pasiturintį jaunikį.

1tmptl_separator3

8dAštuonios monetos/diskai/pasauliai. Protingumo valdovas
Atsiskleidimas.
Dienos reikalavimas – atidumas. Elkitės su tuo, ką turite, dėmesingai. Būkite budrūs. Mokėkite skaityti tarp eilučių. Atsipalaiduokite, medituokite. Nešvaistykite savo energijos be reikalo. Kiekvienas žmogus turi tobulybės ir tobulėjimo poreikį. Ir kiekvienas turi tam sugebėjimų.
Analizuokite savo „užgaidą”: kaip daug čia yra užsispyrimo, ožiavimosi ar savimylos ir kokiu mastu išreiškiama tikra ir teisinga „prasmė”? Nesileiskite sutrikdomas. Ginčai, kai jų neįmanoma išvengti, padeda toliau tiesti jūsų kelią. Ramiai ir susikaupę ženkite kitus žingsnius.
Žingsnis po žingsnio susikurkite sveikos prabangos aplinką, kupiną malonios nuotaikos, įgyvendintų idėjų ir išsipildžiusių norų.
Šis žmogus darbuojasi ne sau, o kitiems: jis kuria materialias ir dvasines brangenybes, kuriomis naudosis kiti žmonės. Jis nesiekia žygdarbių, o tiesiog atlieka savo darbą. Todėl jo sieloj karaliauja taika: jis žino, kad jo vargas nenueis perniek, kad jis reikalingas žmonėms. Šis žmogus laisvas.
Ši korta įasmenina juodaplaukę merginą, kurios charakteris nustatomas pagal artimiausias kortas. Pavyzdžiui, šalia Septynių Taurių reiškia sumanumą; šalia Imperatorės – sutuoktinių barnį.

1tmptl_separator3

9dDevynios monetos/diskai/pasauliai. Materialaus pelno valdovas
Meilė visomis prasmėmis.
Kai jūs mylite ir esate mylimi, jūsų esybė pražysta. Vystykite ir tobulinkite savo gebėjimą mylėti.
Dabar įmanoma ir reikalinga mylėti save ir artimuosius, būtinybes ir kartu svajones. Meilė yra ne tik jausmas, bet ir sąlyga, ir išdava optimaliam poreikių ir talentų vystymui!
Šis žmogus turtingas ir įžymus, jis pasiekė viską, ko norėjo – ir liko vienas. Ne todėl, kad prarado gimines ir draugus: dvasiniai jo turtai taip pat dideli ir jis visada pasiruošęs padėti žmonėms. Bet savo pasiekimais nuėjo taip toli, kad dabar jo beveik niekas nebesupranta. Jis pats pasirinko šį kelią, o dabar savęs klausia: ar teisingas buvo pasirinkimas? Bet kelio atgal nėra, jis vienišas savo viršūnėje.
Ši korta dažniausiai tiesiog patvirtina reikšmę kortos, esančios iš dešinės. Jei tai Velnias – jūs galite tapti plėšikavimo ir prievartos auka; Trys Lazdos, Penki ar Septyni Diskai pranašauja nuostolį dėl apgaulės arba vagystės.

1tmptl_separator3

10dDešimt monetų/diskų/pasaulių. Turtų valdovas
Optimalūs rezultatai.
Meilė yra ne tik glaudžiausių dviejų žmonių santykių geriausias matas. Ji taip pat patikimas orientyras kasdienių santykių, susitikimų bei įvykių pynėje. Išdrįskite parodyti daugiau meilės ir mažiau uždarumo. Rūpinkitės kasdien sutikti daugiau žmonių ir įvykių su meile.
Meilė yra didžiausias jūsų turtas. Žinoma, kad ji vienintelė, kurios nenupirksi už pinigus. Jei jūs mylite, esate nenuperkami ir neįkainojami.
Tai žmogus, pagaliau įgavęs ramybę. Jis supranta tai, ko jauni dar net neįtaria: gyvenimas – tai tik žaidimas. Jį galima laimėti arba pralaimėti, bet iš esmės tai neturi jokios reikšmės. Tik išminčius gali atsisakyti žaidimo ir grįžti į save, į savo tikruosius namus. Vienok, išmintis ateina tik su amžiumi. Taip pat ši korta gali perspėti ir apie tai, kad per daug įsijautėte į gyvenimo žaidimą.
Korta dar vadinama Loterija. Šalia palankių kortų, ypač su III ir X Arkanais, o taip pat su Penkiom Lazdom, Trim Taurėm ar Taurių Tūzu, Septyniais Diskais ar Diskų Tūzu reiškia, kad artimiausią gyvenimo lošimo etapą laimėsite jūs. Šalia nepalankių kortų – pralaimėjimą.

Comments are closed.