V – ŽYNYS / ŠVENTIKAS / POPIEŽIUS

Amžinybės magas

Tai vestuvių korta.

Korta yra moralės, intelekto, išminties, tradicijos pagarbos simbolis. Šventikas operuoja daiktų simboliais, įsiskverbdamas į jų priežastį ir tirdamas jų vystymosi variantus. Jo valdžia – tai ne grubios jėgos valdžia, bet tikėjimo valdžia: jo karalystė ne šiame pasaulyje. Skirtingai nei Imperatorius, jis reikalauja paklusnumo ne sau, o kitokiai, aukštesnei jėgai. Jo rankos šventinančiam geste: jis sujungia priešingybes ir įkūnija santuokos paslaptį.

Spręsdami jums rūpimus klausimus, atskleiskite savo paslaptis kitiems ir leiskitės kitų vedamas į naujus, iki šiol nepažintus ryšius. Taip atsiranda ir didėja supratimas ir tikėjimas, kuris remiasi ne dogmomis ar aklu pasitikėjimu, o patirtimi.

Kortos reikšmė:

Pirmiausia, surask joje save.
Jei jauti, kad gali klūpėti prie Žynio kojų, reiškia,
Tu ieškai mokytojo, kuris nurodytų tau kelią į tiesą,
Ir esi pasiruošęs priimti jo pagalbą.
Jei matai save vietoj centrinės figūros, reiškia,
Tu pats gali išmokyti kitus to, ką pats sužinojai, gali jiems padėti.
Ir visgi paklausk savęs: ar ne išpuikimas užkėlė tave į sostą,
Ar tikrai didžios tavo žinios?

Tiesiai reiškia gerą patarimą, kai kada apmokymą, žinių siekimą. Geranoriškumas ir socialinis sutikimas. Geras požiūris į religiją. Priklausomai nuo kitų kortų, gali reikšti santuoką, sugrįžimą prie šeimos tradicijų. Psichologijos srity yra kantrybės ir atlaidumo simbolis, o taip pat savų žinių perdavimas kitiems, aktyvus kitų patirties ir žinių panaudojimas.

Perversta simbolizuoja šmeižtą, gėdą, abejotinus patarimus, atnešančius blogį, o taip pat melagingus faktus, kurie liečia materialinius reikalus. Psichologinėj srity reiškia per didelę elgesio laisvę, gero tono taisyklių ignoravimą, neteisingą požiūrį į gyvenimą, ekscentriškumą, atnešantį blogį, kai kada lengvabūdiškumą ir nereikalingą gerumą tiems žmonėms, kurie to neverti.

 

Ankstesnė korta: IV – Valdovas | Kita korta: VI – Mylimieji

Comments are closed.