0 (XXII) – BEPROTIS / JUOKDARYS

Eterio dvasia

Beprotis (juokdarys, džokeris) – kažkas nekalto, nepatyrusio, tik ką pradėjęs gyvenimo kelią; kažkas, kas dar nesusidūrė su gyvenimiškom problemom. Jis atviras bet kokioms žinioms, džiugus kaip vaikas, dar neskiriantis gėrio nuo blogio.

Juokdariu žaidimas dar neprasidėjo: jam atviros visos galimybės ir visos jos lygios, o pats jis pakankamai beprotiškas, kad neišskirtų nei vienos iš jų. Žinoma, tai juokdarys, žaidėjas, beprotis: bet tai – ir Viešpats Dievas, pradedantis kažkokį mums nežinomą žaidimą.

Galiausiai Juokdarys rodo būseną, kai esate laimingas nieko nenorėdamas. Tačiau būkite atsargūs: šią būseną aiškina dvi visiškai skirtingos versijos. Viena iš jų, kad laimingas nieko neturėdamas gali būti žmogus, kuris tiesiog nežino ko nori. Antras variantas – norų neturėjimas, kuris kyla išsipildžius svarbiems troškimams ir atsikračius ilgai kankinusių baimių.

Ieškokite ir saugokite ryšį su savo vidumi. Nepulkite į naivumą, iliuzijas ar vidinį išsiblaškymą. Dovanokite kažkam savo meilę ir leiskite kitiems prie Jūsų priartėti. Pasitikėkite savo originalumu ir įgyvendinkite asmeninę nepriklausomybę, paimkite asmeninę laisvę į savo rankas.

Astrologinėje srityje ši korta, vardiklyje turinti nulį, atitinka Uraną, netikėtumų ir laisvės siekimo planetą.

Kortos reikšmė:

Nepraleisk progos vykti į
Nežinomybę! Apie tai, kuo viskas
Pasibaigs, galvosi vėliau. Ženk
Lengva širdimi ir nesigailėk
Praeities. Nežinomybė, iš tiesų,
Nėra jau tokia baisi, kaip tai,
Kas žinoma. Eik į priekį ir
Nebijok įkristi į bedugnę –
Tu nukrisi ne žemyn, o į viršų.
Juokdarys visad linksmas; ir tu
Nepriimk rimtai to, kas vyksta.
Mokykis pasijuokti ir iš
Savęs, ir suprasi, kad
Gyvenimas, iš esmės, – tik žaidimas.

Tiesiai ši korta gali reikšti naujo gyvenimo ciklo pradžią, bet kokius naujus reikalus. Čia yra energija, optimizmas, laimė ir jėga. Parodo netikėtas, neplanuotas aplinkybes, įvykius, kurie gali perversti esamą reikalų padėtį. Taip pat reiškia sprendimų darymo būtinumą.

Perversta kalba apie neramią ir impulsyvią veiklą, apie neapgalvotus poelgius. Simbolizuoja beprotystę ir neatsargumą, bereikalingą energijos švaistymą, o taip pat laiko ir jėgų. Kartais reiškia asmenybę, kuri pradeda iš karto daug darbų, bet nieko nepabaigia, o taip pat nepavargstamai ieško aplinkos pakaitalo.

Šalia Teisingumo ir Teismo kortų pranašauja teisminę bylą, bet jei iškrenta dar ir Devynios Taurės – bylos pavyks išvengti. Jei šalia Teismo ir Teisingumo iškris Kardų Karalius arba Penkios Lazdos – teismo vargu ar pavyks išvengti.

Kita korta: I – Magas

Comments are closed.