I – MAGAS

Jėgos magas

Jei klausiantysis – vyras, ši korta išdedama kaip klausiančiojo simbolis.

Magas – tai asmenybė, jaučianti amžių jungtį. Idėja įsikūnija, suvokia savąjį “aš”. Magas – žmogus patyręs, bet jaunas, naudojantis magiją, kad iškiltų virš pasaulio. Šioji magija nesusijusi nei su ritualais, nei su romantika. Kaip ir magui, jums gyvenime pavyksta daryti stebuklus, kurie pačiam atrodo visiškai įprasti. Mago kortos reikšmė yra kartu ir tai, kad jūs jau savo vietą visatoje radote ir rasite ateityje. Magas – tai individualybės kerai, kurie yra jūsų gebėjimas su gyvenimo permainomis elgtis kūrybingai ir magiškai.

Tai asmeniniai kerai, išties magiški ir sykiu visai tikroviški. Magijos esmė – susiliejimas su Visata ir pasauliu, ši vienovė įsikūnija individualybės keruose ir per juos pasireiškia. Kortos skaičius Vienas – Taro skaičių plotmėje, nedalus. Lotyniškai nedalus – Individuum. Magas yra neatskiriama asmeninės prigimties dalis. Dangaus ir žemės, dienos ir nakties, vizijos ir tikrovės santykis tam suteikia naujų vaisingų impulsų.

Detaliai išanalizuokite išorines ir vidines savo padėties ar uždavinio aplinkybes. Atsiverkite naujoms mintims ir idėjoms; pasikliaukite savo individualybės galia.

Kortos reikšmė:

Tu – laisvas, savarankiškas žmogus ir turi pats priimti sprendimus.
Ir išėjimą iš savo dabartinės situacijos teks susirasti pačiam.
Jėgų tau pakaks, kad norimą pasiektum;
Reikia tik ryžtis panorėti.

Tiesioje padėtyje korta reiškia meistriškumą, lankstumą, miklumą, iniciatyvą, norą rizikuoti, savo jėgų panaudojimą, sugebėjimą vesti reikalus ir suprasti žmones.

Perversta simbolizuoja neryžtingumą, nedrąsą ir neužtikrintumą, niekinamą požiūrį į save, nemokėjimą panaudoti savo sugebėjimų ir talentų.

Maišytame išdėstyme, kai Didieji ir Mažieji arkanai kartu, korta gali reikšti greito apsisprendimo būtinybę, nes to gali prireikti kilusiai problemai išspręsti arba net gyvensenai pakeisti. Dažnai ši korta reiškia ligą; šalia Dinarų damos – tamsiaplaukės giminaitės liga. Šalia Juokdario – beprotybė. Šalia Dinarų aštuoniukės – greitu laiku nauji ryšiai su kitos lyties atstovu. Šalia Kardų septyniukės – greitas pasveikimas.

 

Ankstesnė korta: O (XXII) – Juokdarys | Kita korta: II – Žynė

Comments are closed.