Taro kortos. Aiškinimas ir interpretacija

Aiškinimo įtvirtinimas

Aiškinimas ir interpretavimas iš esmės skiriasi. Nors abi sąvokos viena su kita yra dažnai painiojamos, tačiau siaurąja prasme aiškinimą reikia suprasti tik kaip piešinio ir simbolių suvokimą. Tikrasis aiškinimas dar nėra vertinimas!

Iš pradžių reikia tiesiog susigaudyti piešinyje ir piešinio aprašyme. Turinio įvertinimas ir kortos „žinia” turi būti pagal galimybes atskirti nuo aiškinimo; jiems reikia tolesnės interpretacijos.

Kurgi iš tiesų slypi tikroji aiškinimo esmė? Ji yra ta, kad kortos piešinį ir simbolius reikia labai įdėmiai apžiūrėti. Kokį piešinį matote? Kaip žvelgiate į kortą? Ar susitapatinate su viena iš pavaizduotų figūrų, ar žiūrite į kortą kaip stebėtojas? Tas pats galioja ir jūsų klientams – ar jie susitapatina su kažkuria figūra ar žvelgia į viską iš šalies?

Į kiekvieną kortą galima žvelgti tarsi į galvosūkį. Galvosūkiai yra kintantys paveiksliukai, kurie priklauso nuo regėjimo krypties, kitos optikos, ir siūlo vis kitokį piešinį.

Interpretacijos treniravimas

Interpretacija yra kortos sukeliamų asociacijų ir aiškinimų vertinimas, stiprinimas. Jūs randate sąvoką tam, ką matote ir kas ateina į galvą, šiai naujai patirčiai suteikiate akimirkos nuosprendį ir ją įvertinate.

Norėdami išplėsti ir patobulinti savo Taro kortų interpretacijas, pasinaudokite paprastu patarimu: lavintis, lavintis… Skaityti, studijuoti ir rinkti jau esamus aiškinimus ir interpretacijas, apie kiekvieną kortą formuoti savo supratimą ir pojūčius.

Nepamirškit, kad be to, jog kiekvienas dailininkas, sukūręs naujas kortas turėjo savo versiją ir savaip tas kortas interpretavo, jūs jas galite matyti visiškai kitaip. Tačiau, kaip ir minėjau anksčiau, jei yra galimybė, būtina susipažinti su kiekvieno autoriaus mintimis ir tuo, ką jie norėjo tomis kortomis ir panaudotais simboliais pasakyti.

Kokius pojūčius sukelia korta?

Savarankiškai aiškinant Taro labiausiai padeda visiškas dėmesio sukaupimas į kiekvieną kortą atskirai tuomet, kai ji atverčiama – štai tas momentas, kai labai svarbu atkreipti dėmesį į savo reakciją ir pojūčius. Tik būdamas labai įsigilinęs į atverstą kortą ir kartu stebėdamas savo reakciją, išmoksite tiesiogiai, įdomiai ir efektyviai aiškinti kortas bei pažinti save ir kitus – akimirkos magija. Kiekviena korta apie save byloja vis kitaip: vieną dieną ji gali reikšti išdavystę, o kitą – palankias aplinkybes sumanymams. Įsiklausykite į tai, ką kalba korta ir leiskite jai perteikti savo žinią.

Comments are closed.