XII – PAKARUOKLIS / KABANTIS

Visagalių vandenų dvasia

Kasdienybėje pakaruoklis – tai besimokantis: juk, iš vienos pusės, mokymasis – visada prievarta, laisvės apribojimas, nors ir laikinai. Iš kitos – tai naujas požiūris į daiktus ir aplinką. Tu jauti, kaip keitiesi. Transcendentiniam plane – Pašvęstasis, pažinęs mistinę daiktų pusę, bet ir suvokęs ir tai, kad negalima kištis į jų eigą. Laikini nepatogumai jau nebepajėgūs sudrumsti jo sielos.

Čia skelbiamas ne pasyvumas ar silpnumas, priešingai, tikėjimas ir geismas, aistra, išgyvenimas. Nupiešta padėtis praneša apie tikėjimo ir sąžinės patikrinimą. Išbandomi jūsų ištvermė ir patvarumas. Panaudokite rūpimus klausimus savo tikėjimui išbandyti.

Šalia viso to ši korta yra didelės aistros simbolis. Jei jūs visa savo esybe atsiduosite tam, prie ko esate prisirišęs, kažkaip pasireikš „aukščiausi jausmai”. Tai yra teigiamiausia Pakaruoklio reikšmė.

Kortos reikšmė:

Į tavo gyvenimą atėjo nauja. Dabar
Tai tau atrodo keista, nepaaiškinama;
Su tavimi vyksta netikėti dalykai,
Vyksta tai, kas negali vykti. Bet
Tegul tai tavęs netrikdo: būk
Atviras viskam, kas nauja, pažvelk į
Pasaulį kitaip. Jei pasaulis apsivertė,
Tu taip pat atsistok ant galvos!
Mokykis, kentėk, išsaugok dvasios
Aiškumą – ir lauk.

Tiesiai ši korta yra „stovėjimo ant galvos” simbolis, išgarsėjęs kaip visos turtinės sistemos persivertimas. Geras aspektas – tai atsinaujinimas ir atgimimas. Reiškia norą priimti permainas, gyvenimišką lankstumą, mąstymo lankstumą. Vienok, taip pat gali reikšti svyravimą ir su tuo susijusį pavėluotą sprendimo radimą. Gali reikšti svarstymą, įsigilinimą į savo problemas, protingumą.

Perversta reiškia per didelį susidomėjimą savo reikalais (egocentrizmas), praleistas galimybes, o taip pat kažko visiškai nereikalingo, kas tėra fantazija, nepasiekiama svajonė, gaudymą. Tuščias jėgų eikvojimas, iniciatyvos praradimas.

 

Ankstesnė korta: XI – Teisingumas | Kita korta: XIII – Mirtis

Comments are closed.