X – LIKIMO RATAS / LAIMĖ / PILNATVĖ

Gyvenimo jėgų valdovas

Tai išminties, o taip pat likimo permainos į gera simbolis. Tai naujo gyvenimo ciklo pradžia, progreso, sėkmės, savo paties ir visko tobulinimo simbolis. Viskas šiame pasaulyje sukasi kaip ratas, sako ši korta, nieko nėra pastovaus, išskyrus tavo asmeninį „Aš”, bet ir jis su laiku keičiasi. Ne viskas priklauso nuo žmogiškų norų: yra atsitiktinumų grandinė, nežinomas likimo žaidimas, „neapibrėžtumo faktorius”, kurio negalima neskaičiuoti, sudarant ateities planus.

Daugelyje Taro kortų piešinių interpretacijose yra ypatingas požymis – tai realaus asmens nebuvimas. Tai reikėtų suprasti kaip perspėjimą, kad jūs, besigilindamas į įvairias gyvenimo ir likimo mįsles, galite pasimesti ir prapulti! Kita vertus, tame slypi ir padrąsinimas pranokti save patį ir pažvelgti į viską iš aukščiau. Tobulindami savo meną elgtis su prieštaravimais kūrybingai, vis geriau išmoksite priimti dalykus tokius, kokie jie iš tikrųjų yra, ir būtent dėl to pagelbėsite savo valiai eiti į sėkmę.

Kortos reikšmė:

Atrodo, kad viskas dabar susimaišė,
Atrodo, kad daugiau nieko
Nesupranti; bet gyvenime viskas
Kartojasi – ir mintys, ir jausmai, ir
Įvykiai. Likimo Ratas įgauna greitį:
Saugokis, nelįsk į įvykių eigą, nedaryk
Papildomų judesių, kitaip užneš!
Siek rato centro, siek jo vienintelio
Nepajudinamo taško – tavojo „Aš”.
Sustok ir stebėk. Pažvelk į savo
Problemas kitų akimis: tik taip
Rasi jų sprendimą.

Tiesiai laikoma gerų permainų ir gerų ženklų korta. Tai permainų momentas – baigiasi kažkuri jūsų gyvenimo dalis, prasideda nauja.

Perversta reiškia tolimesnį gerų permainų laukimą. Permainos įvyks, bet po ilgo laiko tarpo. Kai kada korta reiškia pasipriešinimą permainoms, kurios visgi neišvengiamos.

 

Ankstesnė korta: IX – Atsiskyrėlis | Kita korta: XI – Teisingumas

Comments are closed.