III – VALDOVĖ / IMPERATORĖ

Visagalybės dukra
Tai lyg Mago ir Žynės susitikimo rezultatas, kuris vaizduoja priešingybių (vyriško ir moteriško pradų) susijungimą. Tačiau moteriškas pradas dominuoja, tuo pat metu tai ir vaisingumas, fizinė ir dvasinė kūrybinė jėga, pasiekusi savo išsiliejimo ribą. Būtent jos dėka po mūsų žemėje lieka mūsų vaikai ir darbai. Ši figūra atstovauja asmeninio teisingumo principui. Viskas, ką daro Valdovė ar Imperatorė, yra nuoširdu.

Kortos reikšmė:

Neužmiršk Imperatorės valdžios, jei jau iškrito tau ši korta.
Paklausk savęs: ar kame nors nepažeidei jos valios?
Ar nebandei savęs išprievartauti? O užgniaužti kūrybinį pradą?
Save reikia priimti tokiu, koks esi, pasikliauti Likimu, priimti ramią pozą,
Kaip Imperatorė, pavaizduota ant kortos, ir leisk įvykiams eiti savu keliu.
Daugiau nėra ką užkariauti:
Viskas, ko tau reikia, jau pasiekta.

Tiesiai reiškia kūrybą, naują gyvenimą, šviesą, grožį ir gėrį kasdienybėje, materialume, jausmuose ir mintyse. O taip pat vaisingumą, materialias gėrybes, perteklių. Stabilumas namuose, motiniškas rūpestis dėl namų židinio. Kai kada reiškia vedybas, o taip pat palikuonių atsiradimą. Pasisekimas bet kokioje kūryboje.

Perversta reiškia rūpesčius namuose, kai kada materialius sunkumus, nevaisingumą arba nesėkmingą norą pastoti. Sunkumai savojo “aš” suvokime, kūrybinių jėgų nuosmukis.

 

Ankstesnė korta: II – Žynė | Kita korta: IV – Valdovas

Comments are closed.