XIV – SANTŪRUMAS / SAIKINGUMAS / MENAS

Susitaikymo dukra

Vanduo, pilstomas iš vieno indo į kitą, simbolizuoja amžiną energijos cirkuliaciją Visatoje.

Pagal Aristotelį, nuosaikumas – tai viena iš keturių svarbiausių dorybių. Santūrumo korta – paskutinė antros septyniukės korta, taip pat reiškianti vieno gyvenimo etapo pabaigą ir greitą kito pradžią. Čia kalbama apie meną – gyvenimo meną vertinti daiktus pagal asmeninį matą: jūs žinote daiktų vertę ir naudojate juos pagal tikrąją jų paskirtį.

Svarbiausia šiuo atveju suvokti ir išnagrinėti prieštaravimus. Negalima faktų nei nuneigti, nei ignoruoti ar klastoti. Pasikliaukite savo kūrybingumu. Savo gyvenimo prieštaravimus paimkite į savo rankas. Dabar jūs galite pasiekti daugiau.

Kortos reikšmė:

Susikoncentruok, sukaupk jėgas ir
Būk mielaširdis tave supantiems žmonėms.
Tau numatomas pasikeitimas tavo likime,
Galbūt tolima kelionė. Bet kol kas –
Poilsis. Išnaudok ją, kad dar kartą
Pagalvotum: ką būtent pasiimsi su
Savimi iš praeities į ateitį.

Tiesiai ši korta reiškia dvasinių ir fizinių jėgų atsinaujinimą. Prideramas mąstymo būdas, prisitaikymas prie esančios padėties, susitaikymas, ramumas ir pusiausvyra požiūryje į gyvenimą ir aplinkybes. Stabilumas, sėkmė darbuose. Kai kada, jei korta iškrenta po blogos – reiškia pergalę prieš likimo nepastovumą.

Perversta kalba apie neteisingą požiūrį į gyvenimą ir aplinkinius žmones, apie perdėtą emocionalumą, užsiplieskimą, nuotaikų permainas, apie nenuspėjamus ir neprotingus poelgius. Perspėja apie tai, kad nesiimtumėt per daug darbų, o taip pat apie tai, kad nebandytumėt į vieną sujungti malonumus ir reikalus.

 

Ankstesnė korta: XIII – Mirtis | Kita korta: XV – Velnias

Comments are closed.