VII – KOVOS VEŽIMAS

Šviesos triumfo valdovas arba vandens jėgų vaikas

Tai savęs pažinimo korta. Todėl reikia gyventi, pačiam save pažinti ir patirti, o ne leistis nugyvenamam. Taip susiformuoja judrus ir kartu stabilus Aš.

Praeito gyvenimo kelio pabaiga, kas gi toliau? Kovos vežimas laukia – laikas į kelionę. Vežikas – tai žmogus, įgavęs didelę patirtį. Jis kyla į kelią, ketindamas užimti jam tinkamą vietą visuomenėje, ir jam tai pavyksta, nes turi stiprią valią. Jis tiki, kad dabar jausmai turi užleisti vietą protui. Tačiau jis dar nežino, kad ir ši gyvenimo atkarpa kada nors pasibaigs. Tuomet vėl viskas kartosis iš naujo, nors ir kitame lygyje.

Kortos reikšmė:

Kažkokia jėga verčia tave palikti
Tai, ką tu turi, pamiršti praeitį –
Namus, darbą, draugus.
Tave perpildo energija, ir tu
Ieškai naujos dirvos veiklai.
Kilk į kelionę, ir tegul
Šis tavo kelionės etapas taps naujo
Pasaulio atradimu. Bet atmink,
Kad vežimas lekia greitai, o
Kelias pilnas staigių posūkių!
Tegul tave valdo protas, bet
Nesiek pilnai atsikratyti jausmais
Ir emocijom: be jų tavo vežimas
Gali apsiversti.

Tiesiai reiškia vystymąsi, ekspresiją, audringą praktinę veiklą. Psichikos srity – savikontrolę, savigarbą, valios jėgą, pergalę prieš likimo smūgius – ir visa tai todėl, kad turi palankius charakterio bruožus. Realybėje korta kalba apie sėkmę, pasiektą savo paties jėgomis, o ne atsitiktinumo. Taip pat pranašauja sėkmę darbe ir kelionėse – dažnai tolimose. Galima traktuoti ir kaip dorovingo gyvenimo ir atsakingumo simbolį.

Perversta Kovos vežimo korta kalba apie psichinės pusiausvyros trūkumą, apie nepasitikėjimą, svetimą įtaką ir neigiamą aplinkinių įtaką. Taip pat traktuojama kaip nereikalingas keliaklupsčiavimas prieš atgijusias tradicijas bei savęs paties apribojimą. Realybėje ši korta pasakoja apie konfliktus su teisėtvarka arba apie netikėtus teisminius reikalus.

 

Ankstesnė korta: VI – Mylimieji | Kita korta: VIII – Stiprybė

Comments are closed.