IV – VALDOVAS / IMPERATORIUS

Ryto sūnus arba Aukščiausias tarp Visagalių
Iš esmės ši korta simbolizuoja pasaulietišką, protingą valdžią. Imperatorius – tai šeimos galva, viršininkas, vadovas. Tačiau jo valdžia, kitaip nei Imperatorės, grubi ir negailestinga, nes pagrįsta vien idėja, vien proto tobulumu, kuris neigia jausmus.

Be to, savo valdžią įtvirtinti jis pavėlavo: Imperatorė namuose atsirado anksčiau, ir jam belieka ginti savo autoritetą – ką jis ir daro, dažnai nesirinkdamas priemonių.

Ši korta svarbi tuo, kad atitinkamus savo lūkesčius ar trūkumus kreiptumėte ne į kitus, o priešingai, nustatytumėte pats savyje.

Kortos reikšmė:

Po nesėkmingos kovos tu susitaikei su supančio pasaulio dovanomis ir
Sutvarkei, pritaikei prie jų savo gyvenimą.
Dabar atrodo, kad viskas einasi taip, kaip tu ir sugalvojai;
Bet jau kurį laiką tu nerimauji, kad viskas nueis perniek.
Todėl stengiesi nutildyti vidinį balsą, užslopinti jausmus ir emocijas,
Kad išlaikytum ištikimybę idėjai. Tai klaida:
Duok sau laisvę, įsiklausyk į vidinį balsą! Atmink, kad pasaulyje
Yra darbai ir daiktai, daug svarbesni už tave ir tavo napoleoniškus planus.
Bet nenusimink:
Pasiklydęs visada gali pasukti atgal ir išeiti į tiesų kelią.

Tiesiai reiškia poelgių logiškumą, tikslo pasiekimą. Kalba apie valios jėgą ir pasirinkto kelio teisingumą. Gali simbolizuoti sėkmę visuomeniniuose darbuose. Reiškia autoritetą, savikontrolę, stiprią asmenybę. Gali reikšti tėvystę, o kai kuriais atvejais – saugumą, ilgalaikę sėkmę, padėties stabilumą, legalias pajamas. Vaizduoja subrendusius žmones, su stabilia padėtimi visuomenėje, turinčius įtikinėjimo dovaną ir galimybę veikti kitus.

Perversta simbolizuoja autoritetų neigimą, nenorą dalyvauti kitų žmonių gyvenime, savo pareigų, dažniausiai tėviškų, nevykdymą, visa ko legalaus ignoravimą. Nemokėjimas pripažinti savo ydas ir trūkumus. Visuomeniškas nebrandumas. Kai kada ryški priklausomybė nuo stiprių, autoritetingų žmonių. Tokia kortos padėtis reiškia, kad žmogaus gyvenime yra kažkas, kas visiškai jį pavergė. Kai kada reiškia nesėkmes darbe, jėgų išsekimą.

 

Ankstesnė korta: III – Valdovė | Kita korta: V – Žynys

Comments are closed.