Taro pradedantiesiems: savo kaladės pažinimas

Geriausias būdas ko nors išmokti Taro pasaulyje yra praktika ir nuolatinis darbas su kortomis, o Taro kaladės pažinimas, perpratimas – tikrai nėra išimtis. Žemiau aprašyta praktika gali būti puiki treniruotė kiekvienai dienai.

1. Savo kaladę padalink į keturias dalis:

  • Keturi tūzai
  • 16 Mažųjų Arkanų figūrinių kortų (karalius, dama, riteris ir pažas)
  • 36 Mažųjų Arkanų kortos nuo 2 iki 10
  • 22 Didžiųjų Arkanų kortos

2. Dėmesingai permaišyk Tūzus, tuo pačiu užduodamas klausimą: “Ką turėčiau žinoti apie šiandieną?”. Ištrauk vieną kortą. Jei korta perversta, apsuk ją į tiesią padėtį (tai galioja ir visiems žemiau išvardintiems pratimams). Tūzas nurodo pagrindinę sritį, kuriai reikia daugiau dėmesio; bendrą atmosferą arba bendrą vyraujančią energiją.

  • Lazdos simbolizuoja kūrybingą arba intuityvią energiją. Reiškia troškimus, entuziazmą, veiklą, pradėtus projektus, verslumą. Tai taip pat gali reikšti skubotą, piktybinę ar nepastovią situaciją.
  • Taurės simbolizuoja emocinę energiją. Reiškia meilę, santykius, augimą, vaizduotę ir fantaziją. Tai taip pat gali rodyti nostalgiją, gedulą, liūdesį ir letargiją.
  • Kardai simbolizuoja dvasinę energiją. Reiškia kuo tikime, pasirinkimą ir sprendimus, tyrinėjimus, planavimą ir intelektualinius siekius. Tai taip pat gali būti nuoroda į ginčus, grumtynes, sunkumus ir problemas, susijusias su sąžiningumu ir nedoringumu.
  • Diskai (ar Monetos) simbolizuoja fizinę, jutiminę energiją. Reiškia darbą, sugebėjimus, pinigus, kūną, saugumą, rezultatus ir fizinių šaltinių vertinimą ir puoselėjimą. Tai taip pat gali rodyti, kad esi užstrigęs, nelankstus, užsispyręs, įsitempęs ar sunerimęs.

Pasistenk šią energiją pajusti savyje ir aplink save. Ar ji ugninė, vandeninga, orinė ar žemiška? Kur ir kaip ši energija pasireiškia tavo gyvenime? Vėliau turėsi apmąstyti ir tai, kaip kitos kortos, kurias ištrauksi, veikia šioje aplinkoje.

3. Permaišyk 16 figūrinių kortų, tuo pačiu užduodamas klausimą: “Ką turėčiau žinoti apie šiandieną?”. Ištrauk vieną kortą. Ši parodys tavo dalį, kuri šiuo metu yra aktyviausia ir į kurią tau labiausiai reiktų kreipti dėmesį.  Kiek tavyje šiandien Karaliaus, Karalienės, Riterio ar Pažo savybių? Karalius ir Karalienė parodys tavo žinių, patirties ir vadovavimo siekį, Pažas – kaip stipriai tu linkęs mokytis, o Riteris – kaip stipriai esi linkęs veikti.

Atkreipk dėmesį į kiek įmanoma daugiau detalių, tame tarpe ir pavaizduotą figūrą bei jos charakteristikas: laikyseną, būdą, nuotaiką ir emocijas, ko ji nori ir ko jai reikia. Kur ir kokiu būdu tu panašus į šią figūrą? Kartais ši korta gali nupasakoti kitą asmenį tavo gyvenime. Kaip tu tikiesi, kad jie įgyvendins ar kitaip įtakos esamą situaciją? Ar atiduodi save visą, ir jei taip, kaip gali tą energiją susigrąžinti? O gal viskas vyksta taip, kaip ir turi būti?

4. Permaišyk 36 Mažųjų Arkanų kortas, pažymėtas skaičiais nuo 2 iki 10, tuo pačiu klausdamas: “Ką turėčiau žinoti apie šiandieną?”. Ištrauk vieną kortą. Tai parodys situaciją, dėl kurios šiandien ankstesnė (Figūrinė) korta yra labiausiai susirūpinusi.

Jei kortoje vaizduojama kažkokia scena, nupasakok ją. Kokia tavo gyvenimo situacija turi daugiausia panašumų? Jei kortoje tiesiog pavaizduota mostis, pasinagrinėk turimas kortos reikšmes ir pamedituok apie tai, kiek tai tinka tau. (Taip, nebijok pasinaudoti turimom knygom, nes juk tik mokaisi. Geriau tai dar kartą perskaityti knygoje, nei praleisti; ir visai nesvarbu, naujokas tu ar patyręs, pamiršti žmogiška. Svarbiausia nepamiršti, kad reikia tą kortą išsinagrinėti iki mažiausios detalės.) Kokią įtaką šiai situacijai daro anksčiau ištraukta Figūrinė korta? Ką ji pasakoja apie tavo santykius su aplinka ir aplinkybėmis.

5. Permaišyk 22 Didžiųjų Arkanų kortas, tuo pačiu klausdamas: “Ką turėčiau žinoti apie šiandieną?”. Ištrauk vieną kortą. Ši korta parodys tau kodėl tau būtina apie tai žinoti.

Didžiojo Arkano korta gali vaizduoti numatytus tikslus ar siekiamus rezultatus, pamoką, kurią reikia išmokti, o gal kažką, ką reiktų tobulinti – kaip iš situacijos išgauti geriausią rezultatą; arba kuo tu rizikuoji, o gal kažką įgausi…

Kokia pirma mintis šauna į galvą, kai žiūri į šią kortą? Įsigilink į kiek įmanoma daugiau pavaizduotų detalių. Kokiomis spalvomis ši korta nušviečia visą tavo situaciją? Savo turimose knygose pasieškok konkrečių raktažodžių ir reikšmių. Pasinagrinėk atskirus simbolius, pasinaudodamas simbolių enciklopedija ar žodynu. Išbandyk įvairias galimybes, kol atrasi tą, kuri turi prasmę.

6. Apžvalga ir įtaka. Ištraukei tris kortas iš Lazdų, Taurių, Kardų ir Diskų (Monetų). Kurias mostis ištraukei? Ar kažkuri pasitaikė dažniau? Ar ištrauktų kortų mostys viena kitą papildo ar konfliktuoja? Ar energija labiau aktyvi ir nekantri (Lazdos ir Kardai)? O gal jautri ir kantri (Taurės ir Diskai)? Ar trūksta tik vienos mosties? Jei taip, tai kurios? Ar konkrečioje situacijoje tai kažkas svarbaus, ar galima ir be to? (Dažniausiai labiau pergyventi reiktų dėl tų kortų, kurios atverstos, nei dėl tų, kurių trūksta!)

7. Kiekvienos dienos dėlionė. Užsirašyk kokias kortas ištraukei ir kokios mintys bei įžvalgos atėjo į galvą. Daryk tai kasdien bent kitas dvi savaites. Tuomet peržiūrėk senesnius įrašus ir naujai užsirašyk ko visgi per visą tą laiką išmokai. Jei nori, gali ir toliau tai daryti kiekvieną dieną. Praėjus daugiau laiko, atkreipk dėmesį, kurios kortos krisdavo dažniau, o kurių nebuvo išvis. Ar kitomis dėliojamos kortos rutulioja tą pačią situaciją ir istoriją? Kaip? Kaip tu prisitaikai prie besikeičiančių sąlygų, ypač, kai atrandi savyje vis kažką naujo?

Sėkmės!

 

Taro ir numerologija – skaičių interpretacija Taro kortose

Visos kortos Taro kortų kaladėje turi jai priskirtą skaičių, kurie remiasi numerologijos principais ir atstovauja dvasios bei materijos augimo procesą, kuris prasideda skaičiumi 1 ir baigiasi skaičiumi 9.taro-ir-numerologija

Su Mažųjų Arkanų skaičiais pažymėtomis kortomis viskas pakankamai paprasta. Tūzai priskiriami 1, o likusios kortos sunumeruotos nuo 2 iki 10. Dešimtakes gali interpretuoti kaip 10 arba kaip 1 (1+0). Vyresniosios (karališkosios) Mažųjų Arkanų kortos priskirtų skaičių dažniausiai neturi.

Didžiuosiuose Arkanuose, kad gautume numerologinę asociaciją, kortos skaičius dažniausiai reikia sudėti. Pavyzdžiui, Mėnulis yra pažymėtas skaičiumi 18. Tam, kad galėtume priskirti šiai kortai teisingą numerį, reikia skaičius sudėti 1+8. Tai gi, Mėnulio kortos skaičius numerologijoje būtų 9.

Numerologijos panaudojimas Taro kortose

Numerologija gali būti panaudota vienos kortos arba visos dėlionės ir skaitymo interpretacijai. Tradiciškiausios Taro kortų interpretacijos jau savaime atsižvelgia į numerologines asociacijas. Na, pavyzdžiui, Lazdų Tūzas reiškia naują pradžią ir ryžtingumą, tuo tarpu Kardų Dešimtakė – pabaigą/užbaigimą. Išsamiam Taro aiškinimui numerologija gali būti panaudojama tam, kad nustatytume pagrindinę vyraujančią būrimo temą pagal tai, kiek tam tikrų skaičių iškrenta dėliojant kortas. Pavyzdžiui, pasirinkto dėliojimo metu iškrito trys 4-akės, kas rodo išsipildymą, įgyvendinimą, gali kilti idėja, kurios tvirtas pagrindas leis ją įgyvendinti ir daug pasiekti.

Pagrindinės skaičių reikšmės Taro kortose

Vienas

Nauja pradžia, galimybės, potencialas, veržlumas, idėjos, įkvėpimas ir siekiai. Idėjos tuoj įgaus formą. Daug kas remiasi tuo, kad esama situacija tuoj pajudės iš ramybės taško arba viskas yra ankstyvojoje vystymosi stadijoje.

Du

Balansas, dvilypumas, kryžkelė ar pasirinkimas, partnerystė, susiliejimas, dalybos, imlumas, diplomatija, švelnus įtikinėjimas, uolumas, sutikimas ir įžvalga. Daug dviakių dėliojimo metu nurodo laukimo periodą, kuris lyg ir yra dalinis laimėjimas, tačiau daugiau bus atskleista vėliau. Taip pat tai gali nurodyti susitaikymą ir senų santykių atnaujinimą.

Trys

Pradinis tikslų pasiekimas, augimas, kūrybingumas, gausa, išraiška, bendravimas ir draugystė. Skaičius 3 atlieka cemento vaidmenį, sujungdamas 1 ir 2 bei juda link 4, kas parodo mūsų troškimus ir svajones. Keletas 3-kų dėlionėje parodo, kad dalyvauja daugiau nei vienas asmuo. Tai taip pat gali nurodyti į vėlavimą, bet su sėkme ateityje.

Keturi

Struktūra, pagrindas, stabilumas, sąstingis, pasireiškimas, praktinis taikymas, atsiradimas, koncentracija, organizacija ir planavimas. Tai gerai paruošto pagrindo ir praktinio žinių pritaikymo rezultatas. Tai troškimų ir vaizduotės apraiškų rezultatas (1, 2 ir 3 energija). Daug 4-ių dėlionėje rodo išsipildymą, įgyvendinimą, idėją, kurios tvirtas pagrindas leis ją įgyvendinti ir daug pasiekti.

Penki

Nestabilumas, konfliktas, netektis, pokyčių galimybė, naujas ciklas, pokyčiai, plėtra ir atkūrimas. Kortų aiškinime daug 5-ių rodo pokyčius, iššūkius ir svyravimus. Tai taip pat rodo į materialinius turtus ir dvasinį skurdą, jei nerandamas teisingas balansas.

Šeši

Bendravimas, problemų sprendimas, bendradarbiavimas, balansas, poilsis, prisitaikymas, harmonija, gailestingumas, socialinis sąmoningumas, šeimyninė laimė, meilė, rūpestingumas, komfortas ir susirūpinimas. Daug 6-kų dėlionėje rodo į minčių, požiūrio ar situacijos pasikeitimą. Taip pat nurodo į sugebėjimą nugalėti visus sunkumus.

Septyni

Apmąstymai, vertinimas, motyvai, dvasingumas, išmintis, tobula tvarka, stebėjimas, tyrimas, meditacija, atradimai ir žinios. Septyni reiškia tikėjimą – tikėjimą dalykais, kurių nematome, bet kurie egzistuoja. Tai pirminės ir galutinės tiesos žinojimas, kuris patiriamas per suvokimą ir tikėjimą nepažintu. Daug 7-kų reiškia savistabą arba vienatvę.

Aštuoni

Judėjimas, veiksmas, pokyčiai, atgimimas, atsinaujinimas, pakartotinis vertinimas, sugebėjimas, dvasinis tvirtumas, sėkmė, pripažinimas, tikslų pasiekimas ir įgijimas. Aštuoni asocijuojamas su jėga, kylančia iš asmenybės gilumos ir įgalinančią pasiekti visus nusistatytus tikslus. Daug 8-ių rodo teigiamas minčių arba padėties permainas.

Devyni

Išsipildymas, pasiekimas, reikalų užbaigimas, išvados, pilnatvė, pasiaukojimas, magnetizmas, idealizmas, dalinimasis išmintimi ar įkvėpimu. Daug 9-ių dėlionėje rodo, kad įvairios situacijos ar įvykiai linksta link pabaigos arba ką tik pasibaigė ir nauji toliai belaukia.

Dešimt

Užbaigimas, ciklo pabaiga ir atsinaujinimas. 10 taip pat gali tapti 1 (1+0=1), tad dešimtakės atstovauja tuos pačius dalykus kaip ir Tūzai, bet daug aukštesniame lygyje. Daug 10-kų akcentuoja pabaigas, kurios greitu laiku pavirs naujomis pradžiomis ir siekiais.

Klaidos, kurias dažniausiai darome skaitydami kortas sau

Nesvarbu ar esi profesionalus Taro skaitytojas, ar tau tai tik hobis ir skaitai kortas tik draugams, tačiau visi mes pasiekiame tą lygį, kai kyla noras visa tai išbandyti “ant savęs”, taip sakant, išsiburti. Taro kortos – tikrai nepaprastas savęs pažinimo įrankis. Kortos suteikia mums galimybę pažvelgti į save ir mus supantį pasaulį bei problemas iš giliau, ypač kai viena ar kita situacija atrodo neišnarpliojama. Tačiau viena didžiausių bėdų skaitant kortas sau – tai objektyvumas, o tiksliau – jo nebuvimas. Kai skaitome kortas sau, kad ir kaip norėtume, išliekame subjektyvūs, nes patys esame savo gyvenimo dalimi ir norime, kad kortos “pasakytų” mums tai, ko taip laukiame, kad mūsų svajos sutaptų su kortų įžvalga. Todėl sau skaityti kortas yra daug sudėtingiau nei kitiems – sunkiau, bet įmanoma, ypač jei stengsimės išvengti žemiau išvardintų spąstų.

1. Taro kortas metame per dažnai

Visiškai normalu ir net rekomenduojama, kad kiekvieną dieną atliktumei bent vieną Taro kortų skaitymą sau. Kas nerekomenduojama, tai padaryti vieną skaitymą prieš pusryčius, kitą per pietus, kad pažiūrėtum ar niekas per tą laiką nepasikeitė, o tada vakare dar vieną, kad pats sau įrodytumei, jog pirmi du būrimai buvo neteisingi.

Taro kortos remiasi skleidžiama energija, tad jei savo nuotaikas, emocijas ir visą tą energijos maišalynę kortoms pateiksi per dažnai, tai tokią pačią maišalynę ir sumišusias žinutes gausi pats. Jei kiekvieną dieną išsitrauki po vieną kortą, tai tą ritualą išlaikyk ir toliau, pasistenk savo skaitymus išlaikyti ties vienu per dieną. Neuždavinėk vieną ir tą patį klausimą tikėdamasis gauti kitokį atsakymą, nepadėsi nei sau, nei tave supančiai energijai.

2. Išsirenkame tinkamą reikšmę

Aplinkui pilna knygų, kuriose gausu kuo įvairiausių interpretacijų, kurios kartais netgi viena kitai prieštarauja. Visiškai natūralu, kad skirtingi žmonės Taro kortas skaitys skirtingai. Net jei esi jau tiek pažengęs, kad knygose reikšmių nebeieškai, visgi išlieka ta viliojanti galimybė kažkurią iš jų iš naujo peržvelgti, jei tau nepatinka tai, ką matai prieš tave esančioje dėlionėje. O jei turi kelias knygas, tuomet imi antrąją ir op! žiūrėk, radai jau daug palankesnę reikšmę iškritusiai Devynių Kardų kortai, bet ne tokią palankią Teisingumui. Tada griebiesi ketvirtos knygos, gal ta turės daugiau palankių interpretacijų.

Taip pasiekiamas aukščiausias melo laipsnis. Apsimetame, kad tai kortos mums tai pasakė, nors, iš tiesų, meluojame patys sau. Patarimas? Arba nesinaudok jokiomis Taro knygomis ir apsistok ties tomis interpretacijomis ir žiniomis, kurias pritaikytum kitam, arba naudokis tik viena pasirinkta knyga ir neieškok pagalbos kitose. Taro kortos duoda atsakymus, pasiremdamos tuo, kas sukasi TAVO galvoje, o ne kažkokio eilinio autoriaus.

Patarimas: pasistenk burti sau lyg burtum geriausiam savo klientui. Juk nesakysi jam tik tai, ką jis taip nori išgirsti, o pasistengsi perteikti jam viską subalansuotai ir taip kaip yra. Įsitikink, kad su savimi elgiesi taip pat.

Nustatyk save taip, kad kad ir kokią žinią kortos bandys tau perduoti, tai bus ta žinia, kurios šiuo metu reikia tavo aukštesniąjam AŠ. Gera tai žinia ar bloga, bet šiuo metu tavo aukštesniąjam Aš reikia tai išgirsti, kad kuo produktyviau galėtų tęsti savo kelią gyvenime.

3. Kuo daugiau, tuo geriau

“Na, dar vieną, kad aiškiau būtų”, toks mūsų pasiteisinimas. Tačiau, iš tiesų tikimės, kad galiausiai iškris tai, ko taip norime ir laukiame, ypač jei pradinis dėlionės variantas nėra mums labai palankus.

Jei skaitytumei kortas savo klientui, draugui ar šeimos nariui, gal ir susigundytumei ištraukti papildomą aiškinamąją Dėliojimų būdaikortą,  ypač kai dėlionė ir jos aiškinimas tikrai neturi prasmės, ir tai visiškai normalu, bet juk netrauksi kortą po kortos, kol pereisi pusę kaladės, beieškodamas Mago kortos, ar ne? Tai va, nedaryk to ir tuomet, kai aiškini kortas sau. Kortos iškrito kaip iškrito, o pasirinktas dėliojimo būdas atspindi tavo dabartinę padėtį. Kaip žinia, jei jau skaitai kortas kurį laiką ir maždaug žinai kaip tai veikia, tai turėtumei žinoti ir tai, kad rytoj viskas gali būti kitaip ir kitaip gali būti tik tavo paties dėka.

Jei tau nepatinka, ką sako dėlionė, nieko nekeisk, nesukčiauk, nepritaikyk savo reikmėms ir nekartok tos pačios dėlionės ar klausimo – geriau pakeisk savo nusistatymus, nuotaiką ir aplinkinę energiją bei padėkok blogam skaitymui, kad tave perspėjo, jog atėjo laikas kažką keisti.

Kita panaši problema yra ta, kad dėliodami Taro kortas sau, pasirenkame sudėtingus dėliojimo būdus. Kuo sudėtingesnis dėliojimo būdas ir kuo daugiau kortų yra panaudojama, tuo didesnis šansas, kad skaitymas bus miglotas ir sunkiai suvokiamas. Profesionalūs aiškintojai ir patyrę entuziastai moka ir gali savo būrime panaudoti ir 50 ar daugiau kortų, ir net jei dauguma tokio kelio nesirenka, tai tikrai įmanoma. Bet ar to reikia, kai kortas dėliojame sau? Kartais pilnai užtenka 3-5 kortų ir jos pasakys ne mažiau nei 29…

4. Susijaudinimas

Kai nutinka kažkas nemalonaus ir tau reikia atsakymo čia ir dabar, kyla tikrai didelė pagunda griebti savo Taro kortų kaladę ir pulti dėlioti / skaityti / aiškinti, kai širdies ritmas dar nenurimęs, o rankos dreba iš jaudulio – gal ir sunku atsispirti, bet BŪTINA.

Stiprios emocijos yra linkusios tiesiogiai įtakoti kaip kortos interpretuojamos, kaip ir kurios iš jų iškrenta. Dauguma profesionalių Taro kortų aiškintojų pakankamai dažnai užsimena apie tai, kaip tiksliai Taro kortos atspindi mūsų baimes, ypač tuomet, kai esame pernelyg susijaudinę.

Prieš imdamas kortas į rankas, įsitikink, kad nusiraminai iki tokio lygio, jog gali visiškai objektyviai ir nieko per daug nesitikėdamas jas perskaityti. Galbūt turėsi palaukti kelias valandas, o gal kelias dienas, kol pasieksi tą sau įprastą (o gal net ir aukštesnį) objektyvumo lygį, ir tik po to imsiesi Taro kortų skaitymo sau.

5. Geros ir Blogos kortos

Tai taip pat labai dažnai pasitaikanti klaida, kai vienos ar kitos kortos yra vertinamos kaip geras Geros ar blogos kortosar blogas ženklas. Tai labai dažnai pasitaiko tiems, kuriems tiesiog dar trūksta žinių apie Taro kortas, jų reikšmes, kilmę ir santykį su kitomis kortomis; arba kai jis ar ji tik mokosi kaip interpretuoti vieną ar kitą kortą atskirai.

Patyrę ar profesionalūs Taro aiškintojai puikiausiai žino, kad kiekviena korta turi ir gerąją, ir blogąją pusę, ir kad kortų interpretacija priklauso nuo kur kas daugiau nei nuo vienos kortos. Kai skaitai kortas sau, pasistenk išmokti bent pagrindines interpretacijas ir atsimink padėties reikšmes.

Kai skaitai Taro kortas sau (ar kitiems), turi mokėti papasakoti bendrą istoriją, kurią tau pasakoja pačios kortos, ir supratimas ką korta reiškia būdama vienoje ar kitoje pozicijoje ar atsidūrusi šalia vienos ar kitos kortos iš Mažųjų ar Didžiųjų arkanų, gali visiškai pakeisti tavo supratimą apie blogą įžvalgą ir taip labai nebegąsdinti.

6. Pranašystė ir Patarimas

Dauguma Taro naujokų daro tą pačią klaidą, savo dėmesį sutelkdami į pranašystes: koks bus jų vyras ar žmona, kiek vaikų turės ir pan. Taro kortos gali būti naudojamos pranašystėms ar kokia bus įvykių raida ateityje, tačiau Taro yra kur kas daugiau nei magiški pranašavimo triukai. Tai nuostabus įrankis ir patarėjas, kuris ne tik papasakoja apie ateitį, bet taip pat geriau paaiškina tavo dabartinę situaciją, kaip tavo praeitis įtakojo tai, jog atsiradai dabartinėje situacijoje, kaip jaučiasi žmonės, esantys aplinkui tave ir dar daugiau. Kuo Taro kortų aiškintojas labiau patyręs, tuo daugiau informacijos jis ar ji gali ištraukti iš kelių iškritusių kortų.

Sutelkiant savo dėmesį tik į ateities pranašavimą tu tiesiog apvagi ir nuvertini tikrąją Taro paskirtį ir pažemini iki kažko panašaus į kortų triukus ar magišką 8 rutulį. Norėdamas tikrai pažinti ir suprasti ką Taro tau sako, turi išmokti tą slaptą kalbą, išmokti klausyti ir pažvelgti į visus galimus dėlionės aspektus, o ne tik tai, kas laukia ateityje ir kokie bus rezultatai.

7. Žinau tik tiek, kiek…

Yra toks senas geras posakis Tu žinai tik tiek, kad būtum pavojingas. Tas pats galioja ir Taro naujokams, ypač tiems, kurie nejaučia reikalo tobulėti ir judėti toliau. Visada įdomu susikurt savo dėliojimo būdus ar interpretuoti kortas, pasitelkiant tik savo “kažkur skaičiau” žinias, vaizduotę ar fantaziją. Jei tavo žinios tik paviršutinės, jei apskritai geriau pažįsti tik vieną kitą kortą ir visiškai nieko nesupranti apie kortos poziciją, pakliūsi į savo paties spąstus ir, patikėk, tikrai nieko gero iš to nebus, taip sakant, tavęs laukia skausmingas pasivažinėjimas kalneliais, o dar paprasčiau – BUS BĖDOS.

Kad ir ką gyvenime bedarytum, kad ir kuo užsiimtum, nepakankamos žinios apie naudojamus įrankius ar priemones gali būti potencialiai žalinga ir pavojinga patirtis, nesvarbu ar dirbi prie staklių, esi chirurgas, ar skaitai Taro kortas – visur galioja tos pačios taisyklės. Teko narplioti tokias situacijas, kai save laikęs patyrusiu Taro skaitytoju žmogelis kortas bandė interpretuoti iš savęs, taip kaip tik jis jas suprato, kai Dvi Taurės jam reiškė pagyvėjimą ir atsinaujinimą, o šalia esantis Bokštas visa tai sunaikino ir pasėjo mirtį. Jau nekalbu apie tai, kad jo besiklausantis klientas buvo pakraupęs ir bekeliąs triukšmą. Labai svarbu suvokti kiekvieną kortą kaip įmanoma giliau, pažinti jas visas kartu ir atskirai, kaip jos elgiasi būdamos vienoje ar kitoje pozicijoje, nes dauguma jų slepia ne vieną veidą ir asmenybę. Tik tuomet gali skaityti kortas sau ir kitiems. Kuo mažiau žinai, tuo daugiau šansų, kad visiškai nepagausi esmės ir tik bereikalingai nerimausi.

8. Kaip sutilpti į vieną minutę…

Na, ką galiu pasakyti? Dar ir dabar pagaunu save darant tą pačią klaidą, tad kaip galiu duoti patarimus? Turėčiau įsiklausyti ir įsiskaityti į savo pačios patarimą, ar ne? Tačiau, būtent apie klaidas ir kalbame…

Žinai juk kaip būna, galvoje sukasi klausimas ir sakai sau, kad ant staigiųjų išsitrauksi kelias kortas, kad aiškiau būtų. Išsitraukit tris-Taro laikrodisketurias kortas. O tada viską supaprastiname… Verti kortas ir galvoje sukasi mintys: “Gerai, reiškia, kad nekreipiu dėmesio į savo intuiciją. Aišku. Toliau. Kažko nepastebiu. Aišku, supratau. Turiu padaryti sudėtingą sprendimą ir nežinau, kurį kelią geriau pasirinkti. Taip, taip, viskas aišku.”. Taip sakant, išsibūrei. Trumpai ir aiškiai?!

Problema tame, kad nesuteiki sau laiko įsigilinti į tai, kas iš tiesų prieš tavo akis. Nerandi laiko įjungti intuiciją ir priimti tikrąją žinutę, o ne sutrumpintą jos variantą. Iš tiesų, tai tik sugaištame laiką, o naudos jokios.

Patarimas: iš tiesų viskas labai paprasta, tiesiog skirk sau bent 10 minučių, tačiau geriausia, kad jei prireiktų, galėtum skirti sau ir pusvalandį, valandą ar net kelias. Padaryk viską, kad tavo paties Taro kortų skaitymas užimtų būtent tiek laiko, tiek tavo paties dėmesio ir susikaupimo, kiek reikia. Grįžtame prie to paties, skirk sau tiek pat laiko ir dėmesio, kiek skirtum savo klientui.

Apibendrinant: dėl savęs pasistenkite tiek pat, kiek stengtumėtės dėl savo kliento: skirkite sau laiko ir dėmesio, būk objektyvus ir teisingas.

Visos aukščiau išvardintos klaidos – tai tik nedidelė dalis to, ką vos ne kiekvienas naujokas turi patirti savo kailiu, tačiau po kažkurio laiko ima skverbtis ir pati patirtis. Kol nesijauti visiškai pasitikintis savimi, kol nesupranti kaip Taro veikia, kaip kalba, patarčiau per rimtai į viską nežiūrėti, ir vienos ar kitos kortos reikšmės neimti per daug giliai į širdį. Štai kodėl svarbu, kad šalia būtų žmogus, kuris galėtų pagelbėti, pvz, patyręs Taro skaitytojas, galbūt kažkas, kas Taro skaito / aiškina pragyvenimui, pažįsta kortas kaip nuluptas ir kiekvieną dieną su jomis bendrauja. Kai mokaisi kartu su patyrusiu ir objektyviu patarėju, tampa daug paprasčiau suprasti visą interpretacijų eigą, įgauni daugiau pasitikėjimo ir emocinės ramybės. Žinoma, klaidų bus, bet jų bus mažiau ir jas bus lengviau ištaisyti ir suvokti, kad ateityje nepadarytum to paties.

Na, o jei turi kokių pastebėjimų, pasiūlymų ar nori pasidalinti savo mintimis bei patirtimi, palik komentarą!

Sapnas (5 kortų dėlionė)

sapnaiŠis Taro kortų dėliojimo būdas yra skirtas sapnų interpretavimui.

Kažkuris sapnas kelia tau daugiau klausimų nei įprasta? Ką gi, pradėk nuo to, kad dominantį sapną turėtumei užsirašyti ir apgalvoti: kokia gi žinutė, tavo manymu, buvo siunčiama. Ir tik vėliau, kai turėsi susidaręs bent šiokią tokią nuomonę apie savo sapną ir jo prasmę, imkis Taro kortų.

Jei naudojiesi įrašo apie sapnų interpretavimą patarimais, ypač ta dalimi kur aprašomas Kitas būdastuomet šiam būrimui gali panaudoti jau atsirinktas kortas (permaišyk jas ir išdėliok pagal schemą).

0 – Įvykis/veiksnys. Kodėl? Šios kortos reikšmė šiame dėliojime yra viena iš svarbesnių, nes ji atskleidžia tai, kas tą sapną iššaukė. Tai gali būti emocija, įvykis, nauja ar sena pažintis ir t.t. Smulkiau: jei šioje pozicijoje iškrito Didžiojo Arkano korta, tai dažniausiai ji nurodo, kad problema kankina jau senai. Galbūt ji buvo pamiršta, bet dabar ir vėl nori iškilti į paviršių. Tai gali būti žmogus ar emocija, kurie reikalauja dėmesio. Jei iškrito Mažųjų Arkanų korta, tuomet reikia suvokti, jog reikia imtis kažkokių priemonių, kad išsiaiškintum apie kokią problemą sapnas nori tau duoti žinią.

1 – Bendra sapno tema. Ši korta nusakys dabartinę situaciją. Tai gali būti perspėjimas apie galimą netektį, arba didelio ir svarbaus sprendimo priėmimą, arba emocijos, jausmai, kurie kelia rūpestį. Jei sapnas buvo pilnas gerų emocijų, džiaugsmingas, tuomet tai galima suprasti kaip Visatos pasveikinimą, kad viskas buvo atlikta teisingai.

2 – Kas blokuoja sapno siunčiamos žinutės suvokimą. Kartais tiesiog sunku į viską pažvelgti blaivia galva, tad ši korta padeda būtent tai ir padaryti. Dažniausiai ji tiesiog tiesiai šviesiai pasako tai, kas lyg ir savaime suprantama, bet ką norime nustumti į šalį kaip beprasmį dalyką.

3 – Sapno siunčiama žinutė. Kitais žodžiais tariant, tai supaprastinta sapno esmė. Sakykim, jei iškrito PAKABINTAS – tai tiesiog ir reiškia, kad norint pasiekti kažką, ko taip trokštame, reikės kažką paaukoti. Nes nieko šiame gyvenime nėra už dyką.

4 – Pamoka, kurią reikia išmokti. Šią kortą siūloma laikyti užverstą iki pat pabaigos ir atversti pačią paskutinę. Įsižiūrėkit į ją ir pagalvokit, kokias emocijas ji sukelia? Arba, jei buriate kitam asmeniui, duokit tą kortą žmogui, tegul pasižiūri ir papasakoja kokias mintis ta korta jiems sukelia. Tai greičiausiai ir bus pats aiškiausias paaiškinimas ir nurodymas kaip elgtis toliau. Žinoma, jei prie visų sukeltų minčių prijungsite ir gilesnę kortos reikšmę, galima gauti labai daug įžvalgos ir patarimų, tačiau nereikia pamiršti, kad galutinį sprendimą turime priimti patys.

 

Taro kortos ir sapnų interpretavimas

Vienas mūsų svetainės lankytojas ir skaitytojas užklausė manęs apie Taro kortų dėliojimo būdus, kurie pagelbėtų interpretuoti sapnus. Manau, tai nebloga tema naujam svetainės įrašui. Taigi, šį įrašą aš ir paskyriau sapnams, o tiksliau, kaip palengvinti jų įsisavinimą ir supratimą pasinaudojant Taro kortomis.

Jei į viską žvelgti paprastai, tuomet galima atrasti nemažai panašumų tarp sapnų ir Taro pasaulių – ir vienas, ir kitas pilni simbolių ir paslėptų prasmių; ir vienas, ir kitas turi pilną rinkinį istorijų, kurias nori mums papasakoti… Žinoma, dažniausiai mūsų sapnai, kuriuos prisimename, yra pakankamai kasdieniai ir banalūs, atspindi mūsų dienos nuotaikas ir patirtį, pavyzdžiui, kiek tokių, kur vėluojame į darbą ar ruošiame valgyti, ar apsipirkinėjame mėgstamose parduotuvėse. Tačiau kartais, kaip griaustinis iš giedro dangaus, mus aplanko sapnai, kurie pilni simbolių ir savotiškų emocijų, žmonių, kurie pasako kažką labai svarbaus ir pan. Mes tiesiog intuityviai žinome, kad sapnas turi kažkokią gilesnę, svarbią mintį… Dažnai tokiais sapnais nesidaliname su kitais, nes jaučiame, kad jie labai svarbūs ir skirti tik mums.

Ar tai reiškia, kad naudojant Taro kortas sapnų aiškinimui, jos iš tiesų tiesiog išverčia susapnuotą istoriją į visiems suprantamą kalbą? Ne visai… Reikia suprasti ir tai, kad kiekvienas sapnas gali turėti daug įvairių lygių, iki kurių ne visada pavyks “prisikasti” ir Taro kortų pagalba. Nei sapnai, nei Taro negali suteikti mums tikslios ir specifinės informacijos. Kad ir kokią žinutę mums siunčia ir viena, ir kita, reikia nepamiršti, kad mes patys esame kelias į pažinimą ir suvokimą, turime išmokti mąstyti simboliais. Beje, tokia praktika ne tik lavina mus pačius, bet ir suteikia galimybę į mus supantį pasaulį pažvelgti šviežiai.

635963556385883343-1341965896_dreamscape

Apjungdami sapnus ir Taro, išmokstame geriau pažinti abu pasaulius. Jei manysime, kad Taro panašu į sapnus, tuomet pastebėsime, kad paveiksliukai ant kortų tarytum atgyja, tampa atviresni ir labiau suvokiami. Ir atvirkščiai, jei į sapnus žvelgsime kaip į Taro kortų dėlionę, bus paprasčiau užčiuopti tą žinutę, kurią mums siunčia.

Pradėkime nuo pradžių. Pirminis patarimas būtų užsirašyti sapną kuo greičiau, kol dar atsimename kas ir kaip. Vienas iš būdų, sapną užsirašyti punktais. Pvz, 1 – Einu tamsia gatve. 2 – Kažkas pašaukia mane vardu. 3 – Aš atsisuku ir pamatau kažkieno šešėlį… Tada kiekvienam punktui yra traukiama korta. Šį būdą viena iš pirmųjų aprašė Gail Fairfield savo knygoje Choice Centred Tarot. Tokiu būdu mes lyg ir suteikiame dvigubą simbolį tam, ką matėme, ką prisimename. Kitais žodžiais tariant, atsitiktinai ištrauktą Taro kortą priskiriame kažkuriai sapno daliai ir stebime kaip jie vienas kitą papildo.

Kitas būdas užims daugiau jūsų laiko, bet bus išsamesnis. Užsirašykite sapną taip kaip prisimenate, netaisykite ir nenaudokite pagražinimų, naudokite tuos žodžius, kurie pirmiausiai šauna į galvą. Labai dažnai pirminiai žodžiai gali papasakoti daugiau, nei gerai apgalvoti ir parinkti. Įsivaizduokite sapną, kuriame žengiate į tirštą rūką, bet prieš visiškai į jį panyrant, jus sugriebia kažkieno ranka ir ištraukia lauk. Tai bendrais žodžiais nusakytas sapnas. Bet jį galima aprašyti ir kitais žodžiais: “prieš mane atsiveria laukas, kuriame lėtai kyla tirštas ir glitus rūkas, toks glitus, kad kelia pasišlykštėjimą. Kažkokia nenusakoma jėga mane traukia ir aš žengiu kelis žingsnius, kai staiga draugo ranka mane ištraukia lauk”. Kas mane ištraukia: draugas, priešas ar nepažįstamas žmogus? Rūkas kelia šleikštulį ar nekelia jokių didesnių jausmų? Mūsų parinkti žodžiai ir vartojama kalba yra pirmas indikatorius, parodantis kaip mes jaučiamės, todėl ir yra svarbu užrašyti taip kaip yra, o ne taip kaip norėtumėt, kad būtų.

Nesvarbu kokio ilgio, kokių spalvų ar svarbumo buvo sapnas, po truputį jis nyks iš mūsų atminties. Tas dalis, kurias atsimenat geriausiai, o galbūt jos jums atrodo svarbiausios, užsirašykite kuo smulkiau ir su visom įmanomom detalėm: kokios vyravo spalvos, kokius jausmus ar asociacijas kėlė. Dar vienas pavyzdys: sapnininkai sako, kad sapnuoti gėles reiškia gyvenimo džiaugsmą, tačiau žmogui, kuris sapnuoja, kad padėjo gėlių ant lankomo kapo, reikšmė keičiasi… Bet kuriuo atveju, grįžkime prie to, kad tiek sapnai, tiek Taro su mumis kalbasi slapta, bet žinoma kalba, tereikia patikėti savo vidiniu balsu ir intuicija, nes dažnai kažkur giliai viduje mes žinome ką reiškia vienas ar kitas sapnas.

Kai jau atsirinkote tas sapno dalis, kurios, jūsų manymu, yra svarbiausios, belieka atsirinkti kortas, kurios skirtos toms dalims. Siūlyčiau pasirinkti 3-7 kortas, kurios geriausiai atspindi jūsų jausmus ir sapno nuotaiką, tada iš eilės pasidėkite jas prieš save ir skaitykite lyg tai būtų viena iš Taro kortų dėlionių. Iš vienos pusės, tai kiek atitrauks jus nuo paties sapno, iš kitos pusės, suteiks galimybę į viską pažvelgti kitu kampu. (Taip pat galite pasinaudoti Taro kortų dėliojimo būdu Sapnas.)

sapnai

Interpretuojant sapnus Taro pagalba dažnai susiduriame su klausimu: “Kiek tame tiesos ir tikslumo?”. Manau, kad tikslingesnis klausimas būtų: “Kaip man tai pagelbės?”. Sapnai gali nurodyti kažkokį konkretų įvykį, bet iš esmės, sapnai yra ne apie įvykius, bet apie prasmę ir esmę. O Taro interpretacija ne pranašauja, o tiesiog suteikia įžvalgos ir išminties.