VIII – JĖGA / STIPRYBĖ / PUSIAUSVYRA

Ugningojo kalavijo dukra

Ši korta vaizduoja jėgą, bet jėgą minkštą, moterišką. Priešingybės, pavaizduotos kortoje, egzistuoja atskirai, nesusiliedamos viena su kita, o išlaikydamos pirmapradę kilmę (moteris ir liūtas). Ši korta primena Tantrą – mokymą apie moterišką pradą kaip Pasaulinės ir individualios energijos šaltinį.

Ieškokite akimirkos centro. Būti tuo momentu pilnaverčiu žmogumi, vadinasi, panaudoti visas likimo suteiktas galias ir asmeninę dalią ir su visu tuo gyventi.

Kortos reikšmė:

Negalvok, kad protas – pagrindinė
Tavo asmenybės dalis. Nepamiršk
Savo kūno, jo norų, pasirūpink
Juo, leisk jam sukaupti pakankamai
Energijos, kad palaikytų protą, ir
Tada protas sugebės nugalėti jį
Kankinančias abejones ir duoti
Išeitį pasąmonei, kuri, greičiausiai, tėra viena,
Tesugebanti nurodyti teisingą tolimesnį kelią.

Tiesiai reiškia narsumą, kovą su likimo nepastovumu, kūrybines jėgas ir protinių bei emocinių jėgų bendradarbiavimą. Mokėjimas pažaboti aistras. Gera sveikata ir savijauta – net ir psichinė. Noras pasiūlyti savo pagalbą visiems, kam jos reikia. Tikslo pasiekimas.

Perversta simbolizuoja silpnumą, nusižeminimą, nepasitikėjimą savimi, blogą sveikatą, baimę, pašalinių įsikišimą į jūsų gyvenimą. Kai kuriais atvejais reiškia, kad kai kurie troškimai pasmerkti nesėkmei arba jų atsisakymą bijant sunkumų.

 

Ankstesnė korta: VII – Kovos vežimas | Kita korta: IX – Atsiskyrėlis

Comments are closed.