IX – ATSISKYRĖLIS

Tiesos pranašas arba Jėgos balso magas

Ši korta reiškia materialių ir dvasinių gėrybių siekio atsisakymą. Kokia nauda žmogui, jei jis gaus visą pasaulį, o sielai savo pakenks? – klausė Jėzus. Atrodo, paprasta tiesa, tačiau ją suprasti žmogui kartais prireikia viso gyvenimo. Todėl ir vaizduojamas senas atsiskyrėlis.

Seniau šią kortą vadino Seniu ir buvo manoma, kad ji vaizduoja visaapimantį Laiką: vietoj žibinto ankščiau atsiskyrėlis laikė smėlio laikrodį. Tuomet ši korta kalbėjo ne apie išmintį, o apie baimę ir galėjo nusakyti artimą mirtį.

Kiekvienas žmogus į pasaulį atsineša kažką naujo, skaistaus. Ne tik su kiekvienu žmogumi pasaulio istorija rašoma vis toliau, bet ir jis pats jaučia būtinybę pakartoti „pasaulio istoriją” savyje, rasti savo atsakymus į esamas problemas. Todėl skleiskite pasaulyje savo šviesą, tvarkykite pasaulį kiek tik pajėgiate. Gydydami žemę, skinsite savo talentų vaisius ir tobulėsite. Bertoldas Brechtas sakė: „Nekaltybė yra ne tai, ką galima prarasti, o greičiau tai, ką galima įgyti”.

Kortos reikšmė:

Laikas palikti smulkias problemas
Ir pasilinksminimus, tapusius įprastais.
Jie trukdo susimąstyti apie sielą.
Kiekvienam žmogui reikia vienatvės
Periodo (atsiskyrėliškumas), kad
Pagaliau susigaudytum pats savyje.

Tiesiai ši korta simbolizuoja dvasinių turtų paiešką ir įsigilinimą į savo vidinį pasaulį, o taip pat pusiausvyrą, atsargumą, vidinį susikaupimą, vikrumą. Kai kada nurodo vienatvę ir atsiribojimą nuo gyvenimo, bet situacija gali susiklostyti taip, kad laikina vienatvė – tik į gera.

Perversta reiškia pagalbos atsisakymą, užsispyrimą, įtarumą, neproduktyvaus gyvenimo stiliaus tęstinumą, o taip pat nereikalingą paslaptingumą ir atsargumą. Kai kada gali reikšti savarankišką gyvenimo tikslo siekimą, kai kada – emocionalų ryšį su dvasinga ir labai išmintinga asmenybe.

 

Ankstesnė korta: VII – Stiprybė | Kita korta: X – Likimo ratas

Comments are closed.